Id al Adchà, Kurbán bairãmas (< turk.), islame – aukų šventė, viena svarbiausių. Prasideda musulmonų kalendoriaus zul chidžos (kovo) mėnesio 10 dieną ir trunka 3 dienas. Id al Adcha vyksta baigiantis chadžui, tikintieji, simboliškai kartodami pranašo Ibrahimo auką, Minos dykumoje atlieka aukojimo apeigas. Manoma, ne tik grįžtantys piligrimai, bet ir kiekvienas musulmonas, jei turi pakankamai lėšų, turėtų paaukoti: 1 žmogus – 1 aviną, 1 žmogus už 10 žmonių – kupranugarį arba stambų raguotį. Jis turi būti nustatyto amžiaus, be trūkumų. Aukojantysis privalo 3 kartus ištarti takbirą (maldos formulę Alachas didis), basmalą (maldos formulę vardan Alacho, maloningojo, gailestingojo), vėl 3 kartus takbirą, sukalbėti Mahometo šlovinimo maldą, atsisukti veidu į Meką ir paprašyti Alacho priimti auką. Dažniausiai trečdalis mėsos lieka aukotojui, kita dalis išdalijama skurstantiesiems.

Yra speciali Id al Adchai skirta malda, viena archajiškiausių, dviejų rakatų (apeiginės maldos judesių) ir daugiau nei įprasta takbirų; azanas neatliekamas. Per Id al Adchą musulmonai lanko protėvių kapus, vilki naujais drabužiais, lankosi svečiuose ir dovanoja dovanas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką