įdárbinimas, teisinių, ekonominių, socialinių ir organizacinių priemonių, kurių imasi valstybė, savivaldybė, įmonė, įstaiga arba organizacija, siekdamos užtikrinti bedarbių ir ieškančių darbo asmenų užimtumą, sistema. Šią sistemą sudaro valstybinė įdarbinimo tarnyba (darbo birža) ir privačios organizacijos, tarpininkaujančios sudarant darbo sutartis su įdarbinamais asmenimis. Įdarbinimą reglamentuoja 1948 Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Dėl įdarbinimo tarnybų organizavimo (Lietuvoje įsigaliojo 1995). Įdarbinimą Europos Sąjungos valstybėse reglamentuoja tarptautiniai dokumentai, Europos Sąjungos direktyvos, nacionaliniai įstatymai, kuriais siekiama padidinti gyventojų užimtumą ir sumažinti nedarbo lygį. Įdarbinimo būdai taip pat gali būti numatyti kolektyvinėse sutartyse ir socialinės partnerystės susitarimuose (pavyzdžiui, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje). Europos Sąjungos valstybių piliečiams teisė gyventi ir dirbti kitoje Europos Sąjungos valstybėje bei naudotis socialinėmis garantijomis nėra ribojama (2004 į Europos Sąjungą priimtoms valstybėms, išskyrus Kiprą ir Maltą, numatyti pereinamieji darbuotojų judėjimo laisvės apribojimų laikotarpiai).

LIETUVOJE įdarbinimo klausimus reglamentuoja Darbo kodeksas (2002, įsigaliojo 2003), Užimtumo rėmimo įstatymas (1991–96 Gyventojų užimtumo įstatymas, 1996–2006 Bedarbių rėmimo įstatymas; nauja redakcija 2009) ir kiti teisės aktai. Įdarbinant užsienyje tarpininkauja Lietuvos darbo birža, kitos organizacijos gali tarpininkauti tik turėdamos Vyriausybės įgaliotos institucijos (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) išduotas licencijas. Valstybė papildomai remia priimamus į darbą bedarbius, turinčius ar galinčius turėti sunkumų susirasti darbą dėl nepakankamos kvalifikacijos ar darbo patirties, ilgalaikio nedarbo ar darbingumo praradimo, neįgaliuosius, niekur nedirbančius 16–25 metų asmenis, ilgalaikius bedarbius (neturinčius darbo ilgiau kaip 2 metus), asmenis, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę ne daugiau kaip 5 metai, vieną tėvų, auginantį vaiką iki 8 metų, asmenis, grįžusius iš įkalinimo vietų, įvairaus profilio mokyklų absolventus, pradedančius darbą pagal specialybę. Užsienio valstybių piliečių, atsiųstų į Lietuvą dirbti ribotą laiką, kai nuolatinė jų darbo vieta yra kitoje valstybėje, įdarbinimo tvarką, sąlygas ir kitas garantijas nustato Vyriausybė.

536

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką