eškinio dalỹkas, vienas ieškinio elementų – ieškovo materialinis teisinis reikalavimas, nukreiptas per teismą atsakovui. Nurodomas pareiškime teismui (ieškinyje). Ieškinio dalykas priklauso nuo ieškovo ir atsakovo santykių, nuo ginamų pažeistų ar ginčijamų teisių ir nuo jų gynimo būdo.

Ieškovas savarankiškai ieškinyje suformuluoja reikalavimą – pripažinti nuosavybės ar kitokias teises, atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį (pvz., pripažinti sutartį negaliojančia ir grąžinti pagal ją perduotus daiktą ar pinigus, atstatyti sugriautus statinius ar išardytas konstrukcijas), uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali atsirasti žala, priteisti įvykdyti pareigą natūra (perduoti daiktą, ištaisyti darbo broką, nugabenti krovinį ir kita), išieškoti iš atsakingo asmens žalą ar nuostolius ir netesybas (baudą, delspinigius), pripažinti negaliojančiais įstatymams prieštaraujančius valstybės arba savivaldos institucijų ar jų pareigūnų aktus, priteisti iš kito asmens išlaikymą pinigais ar turtu, išieškoti skolą.

Ieškinio dalykas gali būti keičiamas (išskyrus dokumentinį procesą, tai yra procesą, kai ieškinys nagrinėjamas rašytine tvarka) nuo pasirengimo teismui nagrinėti civilinę bylą momento iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje paskelbimo. Vėlesnis pakeitimas galimas tik tuo atveju, jei tokio pakeitimo būtinumas atsirado vėliau, jei yra kitos šalies sutikimas, jei teismas mano, kad dėl reikalavimo pakeitimo bylos nagrinėjimas nebus vilkinamas. Ieškinio dalyko keitimas yra vieno reikalavimo pakeitimas kitu (pvz., vietoj daikto grąžinimo reikalauti jo vertės kompensavimo). Ieškovas gali vietoj vienų reikalavimų pareikšti kitus, jeigu nesikeičia ieškinio pagrindas (aplinkybės, kuriomis reikalavimas grindžiamas). Ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimas reiškia naują ieškinį. Reikalavimų padidinimas ar sumažinimas (sumų pakeitimas, kai jos padidėja dėl tolesnio neatsiskaitymo ar mažėja dėl skolininko mokėjimų) nėra ieškinio dalyko pakeitimas. Ieškinio dalyko pakeitimas yra tada, kai dalies reikalavimų atsisakoma, pvz., atsakovui bylos sprendimo metu patenkinus dalį reikalavimų. Skirtingose bylose ieškinio dalyko pakeitimai atliekami skirtingai, pvz., šeimos bylose ieškovas gali pakeisti ieškinio dalyką (reikalavimą) iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, darbo bylose pagal darbuotojo ieškinį teismas turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus (patenkinti daugiau reikalavimų, nei buvo pareikšta), priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie ieškinyje nepareikšti, bet tiesiogiai susiję su faktinėmis bylos aplinkybėmis ir pareikštu ieškinio dalyku.

2319

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką