ieškinỹs, civilinėje byloje dalyvaujančio asmens (ieškovo) rašytinis pareiškimas teismui dėl ginčo išsprendimo ginčo teisenos bylose; procesinis dokumentas.

Ieškinyje nurodomi duomenys

Lietuvoje pagal Civilinio proceso kodeksą (2002, įsigaliojo 2003) ieškinyje turi būti nurodoma: teismo, kuriam paduodamas ieškinys, pavadinimas, byloje dalyvaujančių asmenų duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsiskaitomoji sąskaita, jo kredito įstaigos rekvizitai), surašomo dokumento pavadinimas (ieškinys), ieškinio kaina (jeigu ieškinys turi būti įkainotas), ieškinio pagrindas (faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas: duomenys apie turto įgijimą ir ginčą dėl jo, sudarytą sutartį, jos sąlygas ir pažeidimo aplinkybes, žalos padarymo vieta, laikas, būdas, ją padarę ar už ją atsakingi asmenys ir kita), patvirtinantys reikalavimus įrodymai, jų buvimo vieta, ieškinio dalykas, priedai (sutartys, raštai, sąskaitos, susirašinėjimo dokumentai, žyminio mokesčio kvitai ir kita), ieškovo nuomonė, ar priimti sprendimą už akių, informacija, ar byla bus sprendžiama dalyvaujant advokatui.

Ieškinyje ar tam tikrame dokumente ieškovas gali teikti procesinius prašymus: prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones (pvz., turto areštą) ar atleisti nuo žyminio mokesčio. Jeigu ieškinį teikia ieškovo atstovas, turi būti nurodyti duomenys apie jį, pridedamas atstovo teises ir pareigas įrodantis dokumentas (įgaliojimas, pavedimo ar atstovavimo sutartis). Ieškinyje nurodoma surašymo data, jį pasirašo ieškinį paduodantis asmuo.

Papildomi reikalavimai kai kurioms bylų rūšims

Kai kurioms bylų rūšims įstatymas kelia papildomus reikalavimus. Šeimos bylų ieškinyje, be nurodytų reikalavimų, dar reikia nurodyti motyvus, dėl kurių paduodamas ieškinys nutraukti santuoką, pripažinti ją negaliojančia ar nustatyti gyvenimą skyrium (sutuoktinio netinkamas elgesys, smurtavimas, neištikimybė ir kita). Jeigu sutuoktiniai turi vaikų, nurodomi duomenys apie vaikus ir reikalavimas dėl jų gyvenamosios vietos nustatymo, dėl vaiko išlaikymo priteisimo (jeigu dėl vaikų išlaikymo kilo ginčas, o jeigu tėvai susitarė dėl vaikų gyvenamosios vietos ir išlaikymo, prie ieškinio turi būti pridėtas susitarimas). Dar turi būti nurodomi duomenys apie bendrą sutuoktinių turtą ir reikalavimas jį padalyti, jei nepadalytas notarine sutartimi, reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo sutuoktiniui ar nuoroda, kad išlaikymo nereikia ar nereikalaujama, duomenys apie sutuoktinių ar vieno jų kreditorius ir nurodymas, kad ieškovas jam žinomiems kreditoriams yra pranešęs apie bylos iškėlimą. Ieškinyje nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės turi būti nurodyta, kuo ji reiškiasi, prašymas dėl to, kokios sutuoktinių pavardės turi būti nutraukus santuoką.

Ieškinyje, kuriuo ginčijama tėvystė (motinystė), turi būti nurodyta, kada ieškovas sužinojo apie ginčijamus duomenis, esamus vaiko gimimo liudijime, arba kada paaiškėjo aplinkybės, kad jie neatitinka tikrovės.

Ieškinyje dėl daikto valdymo pažeidimų reikia nurodyti įrodymus, patvirtinančius daikto valdymo (turėjimo, naudojimo) faktą, aprašyti daiktą, o daiktams, kurie turi būti registruoti, pridėti duomenis iš viešojo registro.

Ieškinio priėmimas, atmetimas

Jei ieškinys priimamas, teisėjas priima rezoliuciją – laikoma, kad byla iškelta. Teisėjas atsisako priimti ieškinį šiais atvejais: kai ieškinys nenagrinėtinas teisme ar nagrinėtinas kitokia tvarka arba kitame teisme; kai nesilaikyta įstatymu nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos; jeigu toks pat ginčas jau nagrinėjamas teisme arba yra išnagrinėtas ir teismo sprendimas įsiteisėjęs, ar tokio pat ieškinio buvo atsisakyta, ar dėl tokio pat ieškinio buvo patvirtinta taikos sutartis; jei šalys yra susitarusios perduoti nagrinėti ginčą ne valstybės teisme, o arbitraže, ir atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme; jei ieškinį paduoda neveiksnus fizinis ar neįgaliotas vesti bylą asmuo. Atsisakius priimti ieškinį, teisėjas surašo motyvuotą nutartį, kurią galima apskųsti teismui.

2319

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką