Čėsnà Ignacas, Ignas (slap. Vaidila, Benamis, Žentas) 1927 03 15Karklėnai (Kražių vlsč.) 1951 08 29Laukstėnų miškas (Telšių rj.), vienas antisovietinių partizanų Žemaitijoje vadų. Pulkininkas leitenantas (2007, po mirties).

Mokytojavo Pašilės (Kražių vlsč.) mokykloje, buvo Žemaičių apygardos partizanų ryšininkas, 1948 tapo partizanu. Nuo 1948 06 apygardos štabo viršininkas, kartu Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas; partizanų viršila (1949 11). Nuo 1950 12 dar ir Šatrijos rinktinės vadas. Žuvo kautynėse su saugumiečių pulko kareiviais kartu su rinktinės teismo pirmininku, Administracijos ir ūkio skyriaus viršininku P. Lileikiu (slapyvardis Žuvelė), štabo viršininku A. Venckumi (slapyvardis Dėdė), nariu (slapyvardžiu Pranukas) ir eiliniu A. Žimkumi.

Ignacas Čėsna

Karys savanoris (2007, po mirties).

Vaidila; Benamis; Žentas; -Ignacas Čėsna; -Ignas Čėsna

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką