Diertins Ignace Joseph (Ignacas Jozefas Drtinsas) 1626 04 17Briuselis 1700 11 04Roma, katalikų teologas, jėzuitas. Įšventintas kunigu (1651) dirbo Kortricke, Leuvene ir Briuselyje. 1674–79 ir 1694–96 Flandrijos jėzuitų provincijos provincijolas. 1689–94 Lenkijos ir Lietuvos jėzuitų provincijų vizitatorius, 1692–94 Lietuvos jėzuitų provincijos viceprovincijolas. 1687–1700 išleido iki 19 a. perspausdinėjamų raštų apie Ignaco Loyolos veikalo Dvasinės pratybos (Exercitia spiritualia 1548) prasmę, reikšmę ir istoriją. Jo pastangomis Flandrijoje prasidėjo šv. Kazimiero kultas (1691 ten nuvežė relikvijų). Po Vilniaus universiteto vizitacijos 1693–94 paliko 25 nuostatas dėl jo veiklos ir įtakos atnaujinimo.

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką