Hołowiński Ignacy (Ignacas Holovnskis), slapyvardžiai Ignacy Kefaliński, Żegota Kostrowiec 1807 09 24Ovruč (Černigovo sr.) 1855 10 13Sankt Peterburgas, lenkų filosofas, literatas, Mogiliavo arkivyskupas.

Biografijos faktai

Teologiją studijavo Lucko dvasinėje seminarijoje ir Vilniaus universitete (nuo 1826). 1830 įšventintas kunigu. Buvo Žitomyro bajorų mokyklos religijos mokytojas, katedros kanauninkas. 1837–42 Kijevo universitete dėstė religijos mokslus. 1839 buvo išvykęs į Palestiną (įspūdžius aprašė knygoje Piligrimystė į Šventąją Žemę / Pielgrzymka do Ziemi Świętej 5 d. 1842–45 21853). Nuo 1842 Dvasinės katalikų akademijos Sankt Peterburge rektorius (1843–55 dėstė dogmatiką, patrologiją ir homiletiką). Kaip lojalus caro valdžiai 1848 nominuotas Mogiliavo arkivyskupo K. Dmochowskio vyskupu koadjutoriumi, 1851 – arkivyskupu.

Knygos

Rašė apysakas ir apsakymus, įvairių legendų literatūrinius variantus (Legendos / Legendy 1843 31895, Kūdikėlis Jėzus / Dzieciątko Jezus 1846, Rachelė / Rachel 1847 ir kt.), aprašė Podolės Kameneco vyskupiją (Circumscripto Diocesis Camenecensis 1850), Vilniaus, Žemaičių ir Minsko vyskupijų ribas (1854–55), paskelbė dokumentų rinkinį apie Rusijos imperijos ir Lenkijos karalystės Katalikų Bažnyčios santvarką ir valdymą (2 d. 1849), ganytojiškų laiškų, vyskupo J. Wereszczyńskio pamokslus (1854), savo pamokslų rinkinių (1857). Svarbiausias filosofijos veikalas – Apie filosofijos santykį su mūsų religija ir civilizacija (O stosunku bezpośredniej filozofii do religii i cywylizacji naszej 1846; perspausdinta knygoje Pisma t. 2 1848).

Į lenkų kalbą išvertė Epikteto, Grigaliaus I Didžiojo, F. Petrarcos, W. Shakespeare’o ir kitų kūrinių.

R: Pisma 2 t. Wilno 1848; Homiletyka Kraków 1859.

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką