Krasicki Ignacy (Ignacas Krasckis) 1735 02 03Dubiecko (prie Peremislio) 1801 03 14Berlynas, lenkų rašytojas, katalikų kunigas. Žymiausias lenkų Švietimo literatūros atstovas. Apie 1743–51 mokėsi Lvovo jėzuitų kolegijoje, 1751–1754 – Varšuvos dvasinėje misionierių seminarijoje; įšventintas kunigu. 1759–61 mokslus tęsė Romoje. 1763 primo W. A. Łubieńskio sekretorius, nuo 1764 karaliaus Stanislavo Augusto Poniatovskio kapelionas. Nuo 1766 Varmijos vyskupas, nuo 1795 Gniezno arkivyskupas. Leidinio Monitor (ėjo 1765–67 ir 1772) vienas steigėjų; leidinys skelbė Šviečiamojo amžiaus lenkų bajorijos reformų programas.

Ignacy Krasicki (dailininkas Per Krafftas vyresnysis, 1767, Varšuvos nacionalinis muziejus)

Kūryba

Literatūrinius veikalus pasirašinėjo X. B. M., Michało Mowińskio slapyvardžiu. Debiutavo kūriniu Himnas tėvynės meilei (Hymn do miłości ojczyzny 1774). Sukūrė herojišką komiško pobūdžio poemą Pelėda (Myszeis 1775). Dėl humoristinės poemos Monachomachija, arba Vienuolių karas (Monachomachia, czyli wojna mnichów 1778) buvo kaltinamas vienuolių kritika, todėl atsakydamas sukūrė poemą Antimonachomachija (Antymonachomachia 1780). Veikiamas J.-J. Rousseau kūrybos parašė vieną pirmųjų lenkų romanų Mikolajaus Patyrusiojo nuotykiai (Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki 1776), jame siejami buitinio ir nuotykių romano elementai. Romane Ponas Stalininkas (Pan Podstoli 3 t. 1778–1801) sukūrė idealaus tų laikų dvarininko, šeimininko ir piliečio portretą. Eiliuotame veikale Satyros (Satyry 1779) aprašė lenkų bajorijos buitį ir papročius, kritikavo sarmatizmą. Ironiškas požiūris į visuomeninę aplinką geriausiai išreikštas epigraminėse lakoniško stiliaus Pasakėčiose ir sentencijose (Bajki i przypowieści 1779). Parašė buitinių ir papročių komedijų (Sukaktuvininkas / Solenizant, Statistas / Statysta, Melagis / Łgarz, visos 1780), istorinę poemą Chotino karas (Wojna chocimska 1780), papročių satyrų rinkinį Satyras (Satyry 1784), rinkinį Naujos pasakėčios (Bajki nowe, išleista 1803), apsakymų rinkinį Rytų apsakymai (Powieści wschodnie 1786). Kūryboje vyrauja karaliaus dvaro ideologija. Parengė enciklopedinio pobūdžio veikalą Reikalingų žinių rinkinys pagal alfabetą (Zbiór potrzebnych wiadomości porządkiem alfabetu wyłożonych 2 t., išleista 1781–83) ir parengė pirmąją Lenkijos tuometinės literatūros istorijos apybraižą Apie poeziją ir poetus (O rymotwórstwie, rymotwórcach, išleista 1803). Kūrinys Garbių vyrų gyvenimas sekant Plutarcho pavyzdžiu (Życie zacnych mężów na wzór Plutarcha, išleista 1804) paremtas antikinės literatūros tradicija. I. Krasickio pasakėčių į lietuvių kalbą išvertė arba jomis sekė P. Arminas-Trupinėlis, V. Ažukalnis-Zagurskis, Kiprijonas Nezabitauskis-Zabitis, A. Tatarė.

X. B. M.; Michał Mowiński

3047

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką