Ignas Algimantas Rutkauskas

Rutkáuskas Ignas Algimantas (slap. Sakalas, Miškinis) 1927 08 26Rūdninkai (Kalvarijos vlsč.) 1952 11 26Butyrkų kalėjimas (Maskva), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Kapitonas (2002, po mirties). Karys savanoris (2002, po mirties).

Ignas Algimantas Rutkauskas po suėmimo (1952; B. Pečiokaitė‑Adomėnienė. Paskutinieji, Kaunas, 2000)

Veikla

Baigęs pradinę mokyklą nacių okupacijos metais (1941–44) dirbo tėvų ūkyje. Vyresniajam broliui Bonifacui (g. 1921, m. 1947 06 13; 1947 05 lydėjo per Lenkijos sieną į Vakarus vykstantį J. Lukšą, slapyvardžiais Skirmantas, Skrajūnas, apsuptas saugumiečių per susišaudymą žuvo Menkupiuose, Kalvarijos vlsč.) tapus Lietuvos partizanų Suvalkų krašte būrio vadu, A. Rutkauskas ten slapstėsi. 1945 pavasarį tapo Lenkijos pasienyje besikuriančios Perkūno rinktinės A. Pakruopio (slapyvardis Pelėda) vadovaujamo būrio kovotoju.

Perkūno rinktinę išformavus, 1946 06 perkeltas į Tauro apygardos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto rinktinę (Vytauto rinktinė). 1947 04–06 rinktinės Ūkio skyriaus viršininkas, 06 20 paskirtas Ketvirtos kuopos vadu. 1947 08 Kazlų Rūdos miškuose su pagyrimu baigė mokomosios kuopos kursus prie Tauro apygardos štabo (jaunesnysis puskarininkis), paskirtas Vytauto rinktinės 43 kuopos vadu. 1948 02 13 vidaus kariuomenei apsupus A. Aleksos sodybą Juodeliuose (Kalvarijos vlsč.), A. Rutkauskas per susišaudymą prasiveržė iš apsupties ir suklaidino tos kariuomenės kareivius (įsėdęs į pravažiuojantį vežimą traukėsi ne į mišką, o į Kalvariją).

Ignas Algimantas Rutkauskas

Ignas Algimantas Rutkauskas po suėmimo (1952; B. Pečiokaitė‑Adomėnienė. Paskutinieji, Kaunas, 2000)

Nuo 1949 04 buvo Vytauto rinktinės Gedimino tėvūnijos (nuo 1949 tėvūnija beveik prilygo rinktinei) vadas. 1951 ją sujungus su Vytauto rinktinės Ąžuolo tėvūnija, buvo paskirtas Ąžuolo tėvūnijos vadu, veikė Kalvarijos ir Marijampolės apylinkėse.

1952 05 21 išduotas Kęstučio tėvūnijos vado A. Bieliūno (slapyvardis Kabelis, kaip saugumo agento slapyvardis Variag), Laibikiuose (Marijampolės rj.) buvo įviliotas į spąstus, suimtas ir 1952 09 04 Pabaltijo karo apygardos Karo tribunolo nuteistas mirties bausme. Sušaudytas.

Apdovanojimai

Partizanų Juostelė Už narsumą (1947) ir Laisvės kovos 3 laipsnio kryžius su kardais (1950). Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (2002, po mirties).

Sakalas; Miškinis; -Ignas Algimantas Rutkauskas; -Ignas Rutkauskas

L: B. Pečiokaitė‑Adomėnienė Paskutinieji Kaunas 2000; P. Vėlyvis, V. Vyšniauskas Prieš smurtą ir priespaudą. Partizanai Žuvinto paliose 1944–1951 m. / Laisvės kovų archyvas t. 29 Kaunas 2001.

1248

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką