Gaškà Ignas 1891 10 02Diržiai (Šiaulių apskr.) 1973 04 06Vilnius, lietuvių komunistų veikėjas. SSKP narys (1918; 1918–1940 10 priklausė Lietuvos komunistų partijai).

1919 vadovavo ginkluotam komunistų būriui, kovojančiam prieš kuriamą nepriklausomos Lietuvos valdžią. Stojo į Raudonąją armiją, jos politinis darbuotojas, su ja pasitraukė iš Lietuvos. 1920 04 atsiųstas į Lietuvą. Nelegalią komunistinę veiklą plėtojo Kaune, Šiauliuose. Kuopininkas. 1923–27 ir 1930–33 už antivalstybinę veiklą kalintas. 1926–27 vadovavo Lietuvos komunistų partijos Mažeikių, Panevėžio organizacijoms. 1928–30 studijavo Maskvos partinėje mokykloje. Kurį laiką buvo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto, jo sekretoriato ir politinio biuro narys. Komunistinių periodinių leidinių Darbininkų atstovas (1921–22) ir Tiesa (1930) redaktorius. 1935–36 Užsienio darbininkų leidyklos Maskvoje lietuvių sekcijos vedėjas.

SSRS okupavus Lietuvą 1941 03–06, 1942 07–1944 11 LSSR valstybinės leidyklos (Kaune, Maskvoje) direktorius. 1944–49 LSSR Leidyklų ir poligrafijos pramonės valdybos viršininkas. 1949–59 LSSR užsienio reikalų ministras. 1949–60 Lietuvos komunistų partijos centro komiteto narys. 1947–63 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

Parašė atsiminimų (1965).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką