Ignas Kęstutis Skrupskelis

Ignas Kęstutis Skrupskelis

Skrupskẽlis Ignas Kęstutis 1938 03 15Kaunas, lietuvių filosofas. I. Skrupskelio sūnus, V. Skrupskelytės brolis. Dr. (1967).

Išsilavinimas

1944 su šeima pasitraukė į Vakarus. Studijavo filosofijos istoriją Fordhamo universitete Niujorke (1955–59), Toronto universitete (1959–64).

Pedagoginė ir kita veikla

1964–94 dėstė Pietų Karolinos universitete; profesorius (1967, nuo 1994 emeritas). 1990–2005 su pertraukomis dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1957 bendradarbiauja Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių leidiniuose – žurnaluose Lituanus, Ateitis, Aidai, laikraštyje Draugas ir kitur.

Tyrimų sritys

Daugiausia tyrinėja Jungtinių Amerikos Valstijų filosofiją (pragmatizmą, idealizmą), prieškario Lietuvos intelektinį ir kultūrinį gyvenimą, spaudos istoriją, okupacijų padarinius.

Veikalai

W. Jameso raštų (The Works of William James 19 tomų 1975–88; 17–19 tomams parašė įvadus) ir laiškų (The Correspondence of William James 12 tomų 1992–2004) vienas rengėjų ir redaktorių. Sudarė pragmatizmo filosofijos, J. Royce’o, W. Jameso veikalų bibliografijas.

Kiti svarbiausi veikalai: Vaikų žaidimas: „Dvidešimto amžiaus“ karikatūros (2008), Ateities draugai: ateitininkų istorija (2010), Ignas Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis (2014).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką