Medziùkas Ignas 1909 10 22Liuklingėnai (Krokialaukio vlsč.) 2009 12 31Los Andželas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas, žurnalistas.

Išsilavinimas ir veikla

1938 baigė Vytauto Didžiojo universitetą (Teisių fakultetą). 1933–38 Vilniaus geležinio fondo reikalų vedėjas, redagavo šio fondo biuletenius, tvarkė Kauno radiofone valandėlę. 1938–44 Vilkaviškio apylinkės tardytojas, teisėjas, Marijampolės apygardos teismo prokuroro padėjėjas. 1944 emigravo į Vokietiją. 1945–46 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Biberache vicepirmininkas. 1946–49 Seligenstadto lietuvių gimnazijos vicedirektorius, lotynų ir vokiečių kalbų dėstytojas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vicepirmininkas, Lietuvių bendruomenės kultūros ir švietimo vadovas. 949 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1955 baigęs La Salle universitetą (sąskaitybą) Filadelfijoje iš Niujorko išvyko į Los Andželą, kur 1955–85 dirbo finansų institucijose. 1958–69 Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėjas, dėstytojas, 1966–2009 Jungtinių Amerikos Valstijų Švietimo tarybos vakarų mokyklų inspektorius.

Ignas Medziukas

Aktyviai dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės veikloje, 1967–69 Vakarų apygardos pirmininkas. 1969–2009 dirbo Lietuvių kredito unijoje Los Andžele, 1969–70 pirmininkas. 1957–60 Los Andželo Ateitininkų sendraugių pirmininkas. Kultūros ir politikos temomis rašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudoje.

Knygos

Parašė knygas Vilniaus geležinis fondas (1934), Šv. Kazimiero lituanistinė šeštadieninė mokykla: 1949–1974 (1974), Šv. Kazimiero parapijos auksinė sukaktis (1991), vadovėlį lituanistinėms mokykloms Lietuvių tautos ir valstybės istorija (d. 2 1974, d. 4 1977, su kitais).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką