Mustekis Ignas 1890 07 06Dūdų palivarkas (Daugėliškio vlsč.) 1960 02 05Cleveland (Ohajo valstija), Lietuvos karo ir valstybės veikėjas. Pulkininkas (1929). 1908 Sankt Peterburge baigęs gimnaziją dirbo Varšuvos banke, Prekybos rūmuose. 1915 baigęs Peterhofo praporščikų mokyklą tapo Rusijos imperijos kariuomenės karininku, per I pasaulinį karą kovėsi fronte, kontūzytas. 1918 grįžęs į Lietuvą savanoriu stojo į jos kariuomenę; vienas pirmųjų savanorių karininkų. 1919–20 – Pirmojo pėstininkų pulko vado padėjėjas (pavaduotojas) ir Alytaus apylinkių karinių dalinių viršininkas, vadovavo Antrajai brigadai (laikinai), Trečiajam pėstininkų pulkui. 1920–21 ir 1922–23 buvo Trečiosios pėstininkų divizijos vadas. Dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos ir Lenkijos kariuomene. 1921 buvo Pirmojo, 1921–22 – Dešimtojo pėstininkų pulko vadas. 1923 išėjo į atsargą.

Ignas Musteikis

Ignas Musteikis (Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1924–26 – Klaipėdos krašto pasienio policijos vadas, ypač kovojo su jūra iš Vokietijos gabenama kontrabanda. Aktyviai dalyvavo 1926 Gruodžio septynioliktosios perversme. 1926–29 – vidaus reikalų ministras A. Voldemaro ir J. Tūbelio vadovaujamose vyriausybėse. 1927 grįžo į karinę tarnybą, paskirtas ypatingųjų reikalų karininku prie Lietuvos Respublikos Prezidento. 1929–30 laikinai ėjo krašto apsaugos ministro pareigas. 1930 išleistas į atsargą. 1930–36 – Lietuvos banko valdybos direktorius. 1935–39 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. 1937–38 – ypatingų reikalų valdininkas prie Vidaus reikalų ministerijos. Nuo 1939 verslininkas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą 1940 07 suimtas, kalintas, 1941 06 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui išlaisvintas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomeninėje veikloje.

Vyčio Kryžiaus 5 (1919), Gedimino 1 (1929) laipsnio ordinai.

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką