Šenius Ignas, tikr. Jurknas 1889 04 02Šeiniūnai (Gelvonų vlsč., Ukmergės apskr.) 1959 01 15Stokholmas, lietuvių rašytojas. 1912–15 Maskvos Šaniavskio universitete studijavo humanitarinius mokslus. 1916–19 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įgaliotinis Stokholme. Dirbo Lietuvos pasiuntinybėse Danijoje (1919–20), Suomijoje (1922–23) ir Švedijoje (1923–27). 1933–34 laikraščio Lietuvos aidas redaktorius. 1935–39 Klaipėdos krašto gubernatūros patarėjas. 1940 pasitraukė į Vakarus, gyveno Stokholme.

Kūryba

I. Šeinius – ryškiausias impresionizmo stiliaus lietuvių prozininkas. Kūrinius pradėjo spausdinti 1910. Reikšmingiausia ankstyvoji kūryba, pagrindinė jos tema – meilė, dažniausiai nelaiminga, bet išgyvenama stoiškai. Romane Kuprelis (1913, pataisytas leidimas 1932 42011) pasakojama romantiška apviltos meilės istorija, keliamos menininko likimo, gyvenimo prasmės temos, pabrėžiamas žmogaus ryšys su gamta. Apysakose Mėnesiena (1912), Bangos siaučia (1914), Vasaros vaišės (1914 21970), apsakymų ir impresijų rinkinyje Nakties žiburiai (1914) vyrauja gamtos, meilės, intymių išgyvenimų motyvai, daug dėmesio skiriama veikėjų psichologijai, nuotaikų kaitai, dvasinėms būsenoms fiksuoti. Jis vienas pirmųjų lietuvių prozoje sukūrė inteligentų psichologinių paveikslų.

Ignas Šeinius

Romane Siegfried Immerselbe atsijaunina (1934) susipina mokslinio, fantastinio, politinio ir satyrinio romano bruožai, groteskiškai išjuokiamos rasizmo teorijos. Dar parašė apsakymų (rinkinys Aš dar kartą grįžtu 1937), komediją Diplomatai (1937), vaikystės įspūdžiais grįstų etiudų (rinkinys Tėviškės padangėje 1938), apysakų (rinkinys Vyskupas ir velnias 1959). Švedų kalba parašė publicistikos knygą Lietuvių kultūra (Litauisk kultur 1917), grožinės prozos (rinkinys Naktis ir saulė / Natt och soll 1918), romaną Stebuklo belaukiant (I väntan pā undret, parašytas 1942, išleistas lietuvių kalba 2001). Po 1940 švedų, danų ir lietuvių kalbomis išleido antisovietinės publicistikos knygų (apybraižos Raudonasis tvanas / Den röda floden stiger 1940, lietuvių kalba 1953 32017, Raudonoji kelionė / Den röda resan 1943 22010, dokumentų rinkinys Raudonasis tvanas užplūsta / Den röda floden svämmar ōver 1945). 2012 išleista rašytojo prozos rinktinė Belaukiant.

Ignas Scheynius

R: Rinktiniai raštai 2 t. Vilnius 1989; Raštai t. 1–13 Vilnius 2001–17. L: J. Žėkaitė Ignas Šeinius Vilnius 1999; Ignas Šeinius: prozininkas, dramaturgas, politikas / sud. R. Karmalavičius Vilnius 2001; S. Radzevičienė Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje: monografija 2011 Vilnius.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką