Vỹlius Ignas 1904 03 22Pavandenė (Varnių vlsč.) 1946 07 01Vilnius, Lietuvos karo veikėjas, pasipriešinimo nacių ir sovietiniam okupaciniams režimams dalyvis. S. J. Vyliūtės tėvas. Kapitonas (1932).

Nuo 1922 priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, 1923 dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1924 stojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo 2 pėstininkų pulke, 1927 perkeltas į Karo aviaciją. 1930 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių, paskirtas į 2 eskadrilę. Dėl dalyvavimo sąmoksle prieš A. Smetonos valdžią 1934 paleistas į atsargą. 1934–39 dirbo Skuodo, Klaipėdos ir kitose muitinėse. 1936–37 Nidos sklandymo mokyklos viršininkas. 1938 Klaipėdoje su kitais įkūrė Lietuvių aktyvistų sąjungą (voldemarininkai). 1940 05 29 suimtas už antivyriausybinę politinę veiklą, kalintas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, perkeltas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. 1941 06 23 išlaisvintas dalyvavo antisovietiniame Birželio sukilime, vienas Lietuvių nacionalistų partijos kūrėjų.

Ignas Vylius

1941 07–1943 01 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo viršininkas; paleido nacių įkalintų apie 30 žydų. Nuo 1942 buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Karinio sektoriaus viršininkas, vadovavo Lietuvių nacionalistų partijos ginkluotos organizacijos Geležinis Vilkas kovinių grupių kūrimui; Švedijai perdavinėjo žinias apie nacių okupacinį režimą Lietuvoje. 1944 vasarą buvo vienas partizaninio antisovietinio pasipriešinimo organizatorių, įsitraukė į Lietuvos laisvės armijos veiklą Žemaitijoje. 1944 09 sužeistas, gydytas Vokietijoje, grįžtantis 1945 05 suimtas SSRS kontržvalgybos, perduotas NKVD. Sušaudytas kalėjime Vilniuje.

-Ignas Vylius

L: J. Vyliūtė Kapitono Igno byla Vilnius 2002; Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 8 Vilnius 2008.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką