kainis, prekės, paslaugos ar darbo mato vieneto kaina.

Įkainio dydis ir apskaičiavimo tvarka priklauso nuo gaminamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekamo darbo pobūdžio, ypatybių, sudėtingumo, darbų ir paslaugų apimties, atlikimo termino ir kita.

Įkainis būna fiksuotas (nustatomas iš anksto) arba kintantis (koreguojamas atsižvelgiant į tam tikrus parametrus arba pagal tam tikras taisykles). Įkainis gali būti vienanaris arba kelianaris dydis (susidedantis iš kelių darbų, paslaugų ar operacijų įkainių arba apskaičiuojamas kaip įkainio bazės ir tam tikro priedo suma).

Įkainių pavyzdžiai: prekės ar paslaugos vieneto, atliekamo darbo sekundės, minutės, valandos, dienos, mėnesio ar metų, operacijos, puslapio, metro, kilometro, hektaro, tonos, lovadienio, prijungimo, tam tikro atstumo įkainiai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką