igis, baigtinės kreivės skaitinė charakteristika. Kreivės (kreivės lanko) ilgis – riba, prie kurios artėja į tą kreivę (kreivės lanką) įbrėžtos laužtės ilgis (jos kraštinių ilgių Δli suma) neribotai didinant jos kraštinių skaičių n ir mažinant didžiausios jų ilgį: \( \lim\limits_{\substack{n \to \infty \\ \mathrm{max} \:\Delta l_i \to 0}}\sum\limits_{i=1}^{n} \Delta l_i \). Plokščiosios kreivės y = f(x), turinčios tolydžiąją išvestinę f′(x) intervale [ab], ilgis apskaičiuojamas pagal formulę: l = a b 1 + ( f ' ( x ) ) 2 d x l`=` int from{a} to{b} sqrt{1`+`( f^{'}(x))^{2}}nitalic{ d }x . Jei kreivės lygtys yra parametrinės, t. y. x = x(t), y = y(t) (t1 ≤ t ≤ t2), tada l = t 1 t 2 x ' ( t ) 2 + ( y ' ( t ) ) 2 d t l`=` int from{t_{1}} to{t_{2}} sqrt{ x^{'}(t)^{2}`+`( y^{'}(t))^{2}}nitalic{ d }t ; jei kreivės lygtis polinėje koordinačių sistemoje yra ρ = ρ(φ) (φ1 ≤ φ ≤ φ2), tada l = φ 1 φ 2 ρ 2 ( φ ) + ( ρ ' ( φ ) ) 2 d φ l`=` int from{ %varphi _{1}} to{ %varphi _{2}} sqrt{ %rho ^{2}( %varphi )`+`( %rho ^{'}( %varphi ))^{2} }nitalic{ d } %varphi . Astroidės, kurios parametrinės lygtys yra x = acos3t, y = asin3t, ilgis l = 6a, cikloidės (x = a(t – sint), y = a(1 – cost)) vienos arkos ilgis l = 8a, kardioidės ρ = a(1 ± cosφ) ilgis l = 8a. Elipsės x = acost, y = bsint ilgis išreiškiamas elipsiniu integralu E ( e ) = 0 π 2 1 e 2 sin 2 t d t : l = 4 a E ( e ) E( e )`=` int from{0} to{ {nitalic %pi } over {2} } sqrt{1`-` e^{2} sin^{2} t} nitalic{ d }t:l`=`4a`cdot`E( e ) ; čia e – elipsės ekscentricitetas. Kreivės ilgio sąvoką 19 a. išaiškino C. Jordanas.

1668

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką