Ilinòjaus universitètas (University of Illinois), vienas didžiausių Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų. Sudaro 3 universitetai Čikagoje, Springfielde ir Urbanoje (visi Ilinojaus valstijoje). Universitetas Urbanoje (iki 1885 Ilinojaus pramonės universitetas) įsteigtas 1867, yra Ilinojaus universiteto centras. Jį sudaro 11 koledžų (Žemės ūkio, prekybos ir aplinkos studijų, Praktinio valdymo, Verslo, Komunikacijos, Švietimo, Inžinerijos, Humanitarinių ir socialinių mokslų, Taikomųjų ir vaizduojamųjų menų, Teisės, Medicinos, Veterinarijos), 2 institutai (Aviacijos, Darbo ir visuomeninių santykių) ir 2 mokyklos (Socialinio darbo, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų); apie 39 000 studentų, daugiau kaip 3200 dėstytojų (2004). Šio universiteto bibliotekoje saugoma daugiau kaip 10 mln. tomų dokumentų, iš jų 3 mln. mikrokopijų, daugiau kaip 113 000 garso įrašų, apie 100 000 periodinių leidinių. Veikia meno ir architektūros muziejai, galerijos. Universitetas Čikagoje įsteigtas 1982 sujungus medicinos centrą ir mokslo centrus. Jį sudaro 13 koledžų (Verslo administravimo, Architektūros ir meno, Stomatologijos, Švietimo, Inžinerijos, Sveikatos apsaugos, Socialinio darbo, Humanitarinių ir socialinių mokslų, Medicinos, Slaugos, Farmacijos,Visuomenės sveikatos, Miestų planavimo ir viešųjų reikalų) ir Visuomenės sveikatos mokykla; daugiau kaip 2000 dėstytojų, apie 26 000 studentų (2004). Šio universiteto bibliotekoje saugoma 1,5 mln. tomų dokumentų, iš jų 1,5 mln. mikrokopijų, daugiau kaip 230 000 garso įrašų, 14 000 periodinių leidinių. Veikia mokslinių tyrimų centrai, laboratorijos, technologijų parkas. Veikia Pasaulio lietuvių bendruomenės įsteigta Lituanistikos katedra, Slavų ir baltų kalbų ir literatūros katedra, dėstoma čekų, lenkų, rusų, serbų, ukrainiečių kalbomis. Universitetas Springfielde prisijungė 1995 pervadinus Sangamono universitetą (įsteigtas 1969). Jį sudaro 4 koledžai (Verslo ir vadybos, Švietimo ir visuomeninių paslaugų, Humanitarinių ir socialinių mokslų, Visuomeninių reikalų ir viešojo administravimo); apie 170 dėstytojų, apie 4500 studentų (2004). Šio universiteto bibliotekoje saugoma apie 520 000 tomų dokumentų, iš jų 2000 periodinių leidinių, 3500 vaizdo įrašų, 1,8 mln. mikrokopijų. Ilinojaus universiteto leidykla (įkurta 1918) kasmet išleidžia apie 120 pavadinimų knygų, 26 periodinius leidinius. 11 Ilinojaus universiteto mokslininkų yra gavę (iki 2004) Nobelio premiją.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką