Immanuel Maurice Wallerstein

Immanuel Maurice Wallerstein

Wallerstein Immanuel Maurice (Imanuelis Morisas Vòlersteinas, Vòlerstainas) 1930 09 28Niujorkas 2019 08 31Branford (Konektikuto valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų socialinis teoretikas ir ekonomistas. Dr. (1959).

išsilavinimas

1954 baigė Kolumbijos universitetą.

Pedagoginė ir kita veikla

Dėstė sociologiją Kolumbijos (1958–71), McGillo (1971–76) ir Binghamtono Niujorke (1976–99) universitetuose. Redagavo žurnalus Canadian Journal of Sociology (1974–78), Review (1977–2005). 1994–98 Tarptautinės sociologų asociacijos prezidentas.

Pasaulinės kapitalistinės sistemos teorija

Veikale Šiuolaikinė pasaulio sistema (The Modern World System 4 t. 1974–2011) pateikė pasaulinės kapitalistinės sistemos teoriją, kuriai turėjo įtakos K. Marxas ir F. Braudelis.

Anot I. M. Wallersteino, kapitalistinės ekonomikos dėsnių valdomą ir nelygiaverčiais mainais pagrįstą ekonominio pasidalijimo sistemą sudaro centras (santykinai savarankiškos, ekonomiškai stiprios industrinės šalys), periferija (priklausomos nuo centro šalių, atsilikusios, dažniausiai žaliavas eksportuojančios, žemės ūkio šalys) ir pusiau periferija (šalys, turinčios centro ir periferijos bruožų).

I. M. Wallersteinas neigė lygią pasaulio šalių plėtrą – produkcijos, prekybos ir finansų aspektu centro šalys dominuoja rinkoje periferijos ir pusiau periferijos šalių atžvilgiu, dėl spartesnės jų plėtros atotrūkis tarp centro ir kitų šalių didėja.

Kiti veikalai

Kiti svarbūs veikalai: Kapitalistinė pasaulio ekonomika (The Capitalist World-Economy 1979), Pasaulio sistemų analizė: teorija ir metodologija (World-Systems Analysis: Theory and Methodology 1982), Istorinis kapitalizmas (Historical Capitalism 1983), Po liberalizmo (After Liberalism 1995), Demokratija, kapitalizmas ir transformacija (Democracy, Capitalism, and Transformation 2001), Amerikos galios silpnėjimas (Decline of American Power 2003), Žinojimo netikrumas (The Uncertainties of Knowledge 2004), Europietiškas universalizmas (European Universalism 2006), Ar kapitalizmas turi ateitį? (Does Capitalism Have a Future?, su kitais, 2013).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką