Ìndijos švietmas

Iki Didžiosios Britanijos kolonizacijos berniukai buvo mokomi brahmanų skaityti ir rašyti, taip pat musulmonų mokyklose ir medresėse. 6 amžiuje prieš Kristų įkurtos Takšašilos, 4–5 amžiuje – Nalandos ir Vikramsilos budistų mokyklos laikomos aukštojo mokslo užuomazgomis. 1918 buvo priimtas privalomo mokslo įstatymas; praktiškai neįgyvendintas (1931 apie 90 % gyventojų buvo neraštingi). 1950 konstitucija numatė iki 1960 (vėliau pratęsta iki 1985) įvesti privalomą nemokamą mokslą 6–14 metų vaikams. 1986 priimtas įstatymas dėl privalomo nemokamo pradinio mokslo 6–11 metų vaikams, 1995 – 6–14 metų vaikams neatsižvelgiant į kastą ir lytį.

Švietimui vadovauja Žmogiškųjų išteklių plėtros ministerija ir jai pavaldūs Pradinio mokymo ir raštingumo, Vidurinio ir aukštojo mokymo bei Moterų ir vaikų ugdymo departamentai.

Veikia valstybinės ir privačios mokyklos. Vidurinis mokslas daugelyje vidurinių mokyklų mokamas. Dėstoma anglų, bengalų, gudžaratų, hindi, pandžabų, urdu ir kitomis kalbomis. Veikia ikimokyklinės įstaigos 3–6 metų vaikams. Pradinis mokslas apima penkiametę žemesnę (6–11 metų vaikams) ir trimetę aukštesnę (tarpinę mokyklą; 11–14 metų vaikams) pakopas. Baigusieji pradinę mokyklą gali mokytis dvimetėje (14–16 metų jaunuoliai; suteikiama profesinė kvalifikacija) arba keturmetėje (aukštesnioji vidurinė mokykla; 14–18 metų jaunuoliams) bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Veikia dvimetės (16–18 metų jaunuoliams) profesinės mokyklos, į kurias priimami baigusieji dvimetę vidurinę mokyklą. 2001/02 buvo 664 040 žemesnės pakopos pradinių mokyklų (113,9 milijono mokinių, 1,53 milijono mokytojų), 219 630 tarpinių mokyklų (44,8 milijono.; 831 000), bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų (30,5 milijono; 2,15 milijono). 1999 žemesnės pakopos pradines mokyklas lankė 43,5 %, tarpines mokyklas – 40,3 %, bendrojo lavinimo vidurines mokyklas – 36,6 % mokyklinio amžiaus vaikų. Nuo 1962 suaugusiųjų švietimo ir papildomojo ugdymo sistemą sudaro atvirieji universitetai, mokymo centrai, įvairūs kursai. 2004 veikė 10 atvirųjų universitetų, iš jų didžiausias Indiros Gandhi atvirasis universitetas, įkurtas 1985 Delyje (2000 studijavo 516 580 studentų).

Veikia 4 tipų aukštosios mokyklos: valstybiniai, privatūs, mokslų ir technologijų universitetai bei koledžai. 2000 buvo 214 universitetų (iš jų 12 mokslų ir technologijų, 33 žemės ūkio, 5 moterų), 9703 koledžai; visose aukštosiose mokyklose 2002 buvo 6,75 milijono studentų, 321 000 dėstytojų. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Agros (įkurtas 1927), Andhros (įkurtas 1926 Haidarabade), Bangalore’o (įkurtas 1964), Bombėjaus (įkurtas 1857), Burdvano (įkurtas 1960), Delio (įkurtas 1922), Guvahati (įkurtas 1948), Gudžarato (įkurtas 1950 Navrangpuroje), Kalkutos (įkurtas 1857), Kanpuro (įkurtas 1966), Kašmyro (įkurtas 1969), Keralos (įkurtas 1937 Trivandrume), Madraso (įkurtas 1857), Magadhos (įkurtas 1962), Marathvados (įkurtas 1958), Meratho (įkurtas 1966), Maisoro (įkurtas 1916), Nagpuro (įkurtas 1923), Osmanijos (įkurtas 1918 Haidarabade), Pūnos (įkurtas 1949), Pandžabo (įkurtas 1947) universitetai.

Bombėjaus universitetas

Mokslo centrai: Indijos nacionalinė mokslų akademija, Indijos mokslų akademija (įkurta 1934 Bangalore), Indijos mokslo plėtros asociacija (įkurta 1876 Kalkutoje), Indijos nacionalinė literatūros (įkurta 1954 Delyje), Zoologijos (įkurta 1954 Agroje), Nacionalinė menų (įkurta 1954), Nacionalinė muzikos (įkurta 1953, abi Delyje) akademijos, Indijos mokslinis kongresas (įkurtas 1914 Kalkutoje), Mokslo ir pramonės tyrimų taryba (įkurta 1942 Delyje; apima apie 30 mokslo tyrimų institutų), Tibetologijos institutas (įkurtas 1958 Gangtoke).

Didžiausios bibliotekos: Nacionalinė (įkurta 1902 Kalkutoje), Delio viešoji (įkurta 1951), Barodos centrinė (įkurta 1910), Madraso viešoji (įkurta 1896), Patnos Rytų literatūros (įkurta 1924).

Viktorijos memorialinio muziejaus pastatas Kalkutoje (1906–1921, architektas W. Emersonas)

Svarbiausi muziejai: Archeologijos (įkurtas 1874 Mathuroje), Assamo valstybinis (1966), Barodos muziejus (įkurtas 1894) ir Barodos paveikslų galerija (įkurta 1920), Centrinis (įkurtas 1863 Nagpure), Valstybės (įkurtas 1851 Madrase), Indijos muziejus (įkurtas 1814 Kalkutoje), Maisoro valstybinis (įkurtas 1866 Bangalore), Indijos nacionalinis (įkurtas 1949 Delyje), Viktorijos ir Alberto (įkurtas 1855 Bombėjuje), M. Gandhi memorialinis muziejus ir biblioteka (įkurti 1948 Delyje), Zoologijos ir botanikos sodas (įkurtas 1857).

Indijos kultūra

2271

Indija

Indijos gamta

Indijos gyventojai

Indijos religijos

Indijos konstitucinė santvarka

Indijos partijos ir profsąjungos

Indijos ginkluotosios pajėgos

Indijos ūkis

Indijos istorija

Indijos santykiai su Lietuva

Indijos literatūra

Indijos architektūra

Indijos dailė

Indijos muzika

Indijos choreografija

Indijos teatras

Indijos kinas

Indijos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką