individualzmas, politinės ir socialinės filosofijos principas, pabrėžiantis individo laisvę, savarankiškumą ir pakankamumą. Individas yra aukščiausia, savaiminė vertybė, visi individai yra visuomenės, kurią jie sudaro, lygiaverčiai nariai. Visos vertybės yra būtinai susietos su žmogumi, net jeigu nėra jo paties sukurtos. Kiekvienas sveiko proto asmuo pats pajėgus geriausiai nustatyti savo reikmes, todėl jo laisvė spręsti ir veikti savo nuožiūra neturi būti varžoma kitų individų. Valstybę ir jos galias individualizmas vertina kaip neišvengiamą blogį, todėl labiausiai suvaržyta ir mažiausiai valdanti valstybė yra geriausia. Šiuolaikinio individualizmo nuostatas plėtojo laissez faire ekonominės koncepcijos autorius A. Smithas ir J. Benthamas, terminą 19 amžiaus pirmojoje pusėje pasiūlė politikos filosofas A. Tocqueville’is.

individualistas

L: A. Degutis Individualizmas ir visuomeninė tvarka Vilnius 1998; F. A. Hayek Individualizmas ir ekonominė tvarka Vilnius 2002.

866

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką