Indonèzijos švietmas

Iki nepriklausomybės paskelbimo (1945) apie 90 % gyventojų buvo neraštingi. 1950 priimtas visuotinio mokslo įstatymas. 1961 įvestas privalomas šešiametis mokslas 6–12 metų vaikams (praktiškai neįgyvendintas). 1994 priimtas įstatymas dėl privalomo nemokamo devynmečio mokslo 7–15 metų vaikams. Švietimą tvarko Švietimo ir kultūros ministerija. Veikia valstybinės ir Religijos reikalų ministerijai pavaldžios privačios konfesinės mokyklos. Dėstoma indoneziečių kalba. Veikia ikimokyklinės įstaigos 5–6 metų vaikams, jas lankė 457 150 vaikų (2000). Pradinis mokslas šešiametis 6–12 metų vaikams. Vidurinis mokslas apima privalomą trimetę žemesnę (12–15 metų vaikams) ir trimetę aukštesnę (15–18 metų jaunuoliams) pakopas. Baigusieji žemesnę vidurinės mokyklos pakopą gali mokytis keturmetėje technikos ir profesinėje mokykloje. Mokslas aukštesnėje vidurinės mokyklos pakopoje mokamas. 2001 pradines mokyklas lankė 25 614 840 mokinių (98 % šio amžiaus vaikų), vidurinės mokyklos žemesnę pakopą – 7 600 090, vidurinės mokyklos aukštesnę pakopą – 2 896 860 mokinių. Veikia ikimokyklinės įstaigos, pradinės ir vidurinės mokyklos neįgaliesiems. Suaugusiųjų švietimo ir papildomojo ugdymo sistemą sudaro Atvirasis universitetas, mokymo centrai, įvairūs kursai. 2000 veikė apie 1000 aukštųjų mokyklų, studijavo apie 2 milijonus studentų. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Dipo Negoro (įkurtas 1956 Semarange), Gadjah Mados (įkurtas 1950 Yogyakartoje), Indonezijos (įkurtas 1950 Džakartoje), Padjadjarano (įkurtas 1952 Bandunge), Sebelas Mareto (įkurtas 1976 Surakartoje), Nacionalinis (įkurtas 1949 Džakartoje), M. Saraswati nacionalinis (įkurtas 1960), Trisakti (įkurtas 1965 Džakartoje) universitetai, Mokytojų rengimo ir pedagogikos institutas (įkurtas 1954 Bandunge). Svarbiausia mokslo įstaiga – Indonezijos mokslinių tyrimų institutas (įkurtas 1967 Džakartoje), vienijantis Biologijos, Geologijos, Chemijos, Okeanologijos, Fizikos, Ekonomikos ir kitus nacionalinius institutus. Didžiausios bibliotekos: Indonezijos kultūros muziejaus (įkurta 1778 Džakartoje), Centrinė gamtos mokslų (įkurta 1842 Bogore), Politinių ir socialinių mokslų (įkurta 1952 Džakartoje). Veikia Nacionalinis archyvas (įkurtas 1892 Džakartoje), Indonezijos kultūros (įkurtas 1778 Džakartoje), Bogoro zoologijos (įkurtas 1894) muziejai, botanikos sodas (įkurtas 1817 Bogore).

Indonezijos kultūra

2271

Indonezija

Indonezijos gamta

Indonezijos gyventojai

Indonezijos konstitucinė santvarka

Indonezijos partijos ir profsąjungos

Indonezijos ginkluotosios pajėgos

Indonezijos ūkis

Indonezijos istorija

Indonezijos literatūra

Indonezijos architektūra

Indonezijos dailė

Indonezijos muzika

Indonezijos choreografija

Indonezijos teatras

Indonezijos kinas

Indonezijos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką