Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Mačernýtė-Panomariovenė Ingrida 1971 03 06Kretinga, lietuvių teisininkė. Dr. (social. m., 2002).

Išsilavinimas ir veikla

1994 baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, 1998 – Teisės fakultetą. Nuo 1998 dėsto Mykolo Romerio universitete; profesorė (2012). 1994–2003 dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo apmokėjimo skyriuje (1998–2003 vyriausioji juriskonsultė), 2003–20 – Lietuvos teisės institute (2003–04 mokslo darbuotoja, 2004–20 mokslinė sekretorė, 2019–20 laikinai ėjo direktoriaus pareigas), nuo 2021 yra Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vadovė. 2013–21 vykdė tarptautinius ir nacionalinius projektus darbo santykių reglamentavimo ir kitais klausimais. Nuo 2020 vadovauja projektui Moterų lygių galimybių darbo santykiuose užtikrinimas Baltijos šalyse: lyginamoji analizė (2020–22).

Ingrida Mačernytė-Panomariovienė

Nuo 2010 rengia atsiliepimus, pasiūlymus dėl Darbo kodekso straipsnių pakeitimų ir papildymų. 2014 dalyvavo Darbo kodekso pakeitimo projekto darbo grupėje.

Nuo 2010 mokslinėse konferencijose skaito pranešimus darbo teisės tematika.

2005–07 Lietuvos mokslo ir studijų fondo, nuo 2010 – duomenų bazės Lituanistika ekspertė.

Mokslinių darbų pagrindinės sritys: darbo, tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė, darbuotojų garantijos, nediskriminavimas. Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių.

Knygos

Monografijos: Darbuotojų teisių įgyvendinimas darbdavio nemokumo atvejais (2011), su kitais – Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m. (2008), Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber amicorum et collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei (2010), Socialinių inovacijų Lietuvoje metmenys (Outlines of Social innovations in Lithuania 2013), Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas (2014), Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje (2016).

Mokslo studija Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje (su S. Mikulioniene, elektroninis išteklius, 2007), vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams Darbo teisė (su kitais, 2008), Kolektyvinė darbo teisė (su kitais, 2013), metodinė mokymo priemonė Darbo sutartis: sudarymas, vykdymas, nutraukimas (su kitais, 2007).

Sudarė leidinį Darbo ir socialinės saugos teisė: teisės aktų rinkinys (2015).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką