Inoceñtas I (Innocentius I) ?417 03 12Roma, popiežius (401–417). Šventasis (šventė – kovo 12).

Pagal istorinį rinkinį Popiežių knyga (Liber pontificalis), Inocentas I gimė Inokentijaus šeimoje Albano Laziale (dabar Lacijaus sritis), šv. Jeronimas laiške jį vadino popiežiaus Anastasijaus I (Inocentas I yra jo įpėdinis) sūnumi (manoma, taip apibūdino hierarchinį, o ne biologinį ryšį). Pasak kitų šaltinių, Inocentas I buvo kilęs iš Albanijos.

Sustiprino ir išplėtė Romos vyskupo ir Apaštalų Sosto įtaką Romos imperijos vakarinėje dalyje, aktyviai dalyvavo sprendžiant bažnytinius ginčus; plintant bažnytiniams ginčams ir erezijoms (donatininkai, pelagijonai) laiškais rėmė Tesalonikų arkivyskupą Rufą ir Roueno vyskupą Viktricijų Ruanietį (apie 340–tarp 410 ir 417), Tulūzos vyskupą Ekzuperijų, Makedonijos, Britanijos vyskupus. Romos imperijos rytinės dalies imperatoriui Arkadijui (Teodosijaus I Didžiojo sūnus) 398 Joną Auksaburnį prieš jo valią paskyrus Konstantinopolio patriarchu, jį palaikė, rėmė šv. Jeronimą. 403 Aleksandrijos patriarchui Teofiliui Joną Auksaburnį iš patriarcho pareigų nušalinus Inocentas I 404 sinodui įsakė jį grąžinti. Popiežiaus pasiuntinius įkalinus Konstantinopolyje sinodas nesusirinko. Jonas Auksaburnis į Konstantinopolio patriarcho pareigas buvo grąžintas 405. Alarikui 410 užėmus Romą su imperatoriumi Honorijumi persikelė į Ravenną. Kovojo su pelagionizmu – 417 jo sušauktame sinode buvo ekskomunikuotas Pelagijus.

Inocentas I (skulptūra Šv. Silvestro ir šv. Martyno bazilikos navoje, skulptorius Pietro Paolo Naldini, 1619–91, Roma)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką