Inocentas X (D. Velázquezo Popiežiaus Inocento X portretas, aliejus, 1650, Doria Pamphili galerija Romoje)

Inoceñtas X (Innocentius X), tikr. Giovanni Battista (Giambattista) Pamphili 1574 05 06Roma 1655 01 07Roma, popiežius (1644). Iki 1594 studijavo teisę Romos kolegijoje ir Italijos universitetuose. Dirbo Romos rotoje. 1621 Grigaliaus XV nuncijus Neapolyje, 1626 Urbono VIII – Ispanijoje. Titulinis Antiochijos patriarchas. Kardinolas (1627). Protestavo prieš Vestfalijos taikos (1648) sąlygas (brevė Zelus domus Dei), kurios susilpnino Katalikų Bažnyčios pozicijas ir įteisino protestantizmą. Rūpinosi Tridento susirinkimo (1545–63) reformų įgyvendinimu. Pasmerkė jansenizmo 5 teiginius (bulė Cum occasione impressionis libri 1653). Globojo misijas, bet misionieriams Kinijoje uždraudė akomodaciją (tikėjimo turinio perteikimą nekrikščioniškomis sąvokomis ir terminais, apeigų pritaikymą). Rėmė kovą su turkais (skyrė pinigų Lenkijos karaliui ir Ldk Vladislovui Vazai). Rūpinosi vienuolynais. Pastatydino naujus Kapitolijaus rūmus, Šv. Agnietės bažnyčią. Rėmė menus.

912

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką