Inoceñtas XI (Innocentius XI), tikr. Benedetto Odescalchi 1611 05 19Como 1689 08 12Roma (palaidotas Šv. Petro bazilikoje Vatikane), popiežius (1676). Palaimintasis (1956; minimas rugpjūčio 12).

popiežiaus Inocento XI kapas (Šv. Petro bazilikos altorius, Vatikanas)

Nuo 1637 studijavo teologiją ir civilinę bei bažnytinę teises Romoje ir Neapolyje. Popiežiaus Urbono VIII paskirtas apaštaliniu protonotaru. Kardinolas diakonas (1645). 1646–50 legatas Ferraroje. Novaros vyskupas (1650). Išrinktas popiežiumi pasmerkė ir panaikino nepotizmą. Popiežiaus valstybėje įvedė griežtą administracinę ir finansinę tvarką, reformavo popiežiaus kuriją ir Romos vienuolynus. Diskutavo su jėzuitais dėl probabilizmo. 1687 pasmerkė kvietizmą. Siekdamas sustabdyti turkų veržimąsi į Europą 1683 tarpininkavo dėl Abiejų Tautų Respublikos valdovo J. Sobieskio ir Vokietijos imperatoriaus Leopoldo I karinės sąjungos sudarymo, rėmė ją finansiškai. 1683 prie Vienos turkai buvo sumušti; įvykiui paminėti Inocentas XI įvedė Švč. Mergelės Marijos Vardo šventę (rugsėjo 12).

Kovai su turkais suvienijo krikščioniškų Europos šalių valdovus į Šventąją lygą. Konfliktavo su Liudviku XIV dėl regalijų teisės (galikonybė), teisės užsienio valstybių pasiuntiniams laisvai apsigyventi Romoje panaikinimo (1687). Atšaukus Nantes’o ediktą (1685) nepritarė hugenotų persekiojimui. Pasižymėjo asketiška gyvensena, labdaringa veikla, gynė Šv. Sosto moralinį autoritetą, katalikų tikėjimo grynumą.

912

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką