INRI, viena Jėzaus Kristaus monogramų – užrašo Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (lotyniškai Jėzus Nazarietis, žydų karalius) santrumpa. Romos imperijoje pasmerktas nukryžiuoti nusikaltėlis iki bausmės vietos nešdavo lentelę su jo bausmės priežasties (lotyniškai causa poenae) užrašu. Nukryžiavimo vietoje lentelę prikaldavo prie kryžiaus virš nusikaltėlio galvos. Pagal NT, nuteisus Jėzų Kristų nukryžiuoti t. p. buvo užrašyta jo bausmės priežastis. INRI yra vienintelis tekstas, užrašytas apie Jėzų Kristų jam gyvam esant. Evangelijose užrašo turinys pateiktas skirtingai (Mt 27, 37; Mk 15, 26; Lk 23, 38); apaštalas Jonas mini užrašą hebrajų, lotynų ir graikų kalbomis (Jn 19, 19–20). INRI dažniausiai vaizduojama lentelėje ar ritinėlyje, pritvirtintame prie kryžiaus.

1854

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką