intròitas (lot. introitus – įėjimas), pirmoji kintamoji mišių giesmė. Tai išplėtota antifona, giedama kartu su atskira psalmės eilute mišių pradžioje, celebrantui ir patarnautojams einant prie altoriaus. Iki Vatikano II susirinkimo (1962–65) introitas giedotas ir su mažąja doksologija. Pagrindinį introito repertuarą sudaro 145 giesmės. Giesmių tekstai iš Biblijos, didesnė dalis – iš Psalmyno. Introito melodijos panašios į liturginių valandų didesnių antifonų, tik iškilmingesnės ir labiau išplėtotos.

Bizantijoje apie 5 a. pabaigoje susiklostė tradicija Dieviškąją liturgiją pradėti trisagionu, kuris vėliau buvo pakeistas trimis nekintamomis antifonomis. Apie 6 a. Romoje atsirado paprotys pradėti mišias su antifona ir psalme. Dauguma introitų, manoma, buvo sukurta 8–9 amžiuje. 10–12 a. suklestėjo introitų su tropais kūryba, kai kurie iš jų buvo reikšmingi besiklostančiai liturginei dramai. Polifoninių introitų sukurta nedaug (vieni ankstyviausių iš 13 a.), vėliau jie, dažnai sujungti su Kyrie, giedoti tik gedulingose mišiose.

2752

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką