inžinèrinė geològija, geologijos šaka, tirianti Žemės plutą žmogaus inžinerinės veiklos poreikiams. Tiria Žemės plutos viršutinių sluoksnių sandarą, savybes, dinamiką, tinkamą ir racionalų geologinių sąlygų panaudojimą, apsaugą projektuojant, statant ir eksploatuojant statinius. Pagal atliekamus tyrimus inžinerinė geologija skirstoma į gruntotyrą, inžinerinę geodinamiką ir regioninę inžinerinę geologiją. Inžinerinė geodinamika tiria natūralius ir žmogaus inžinerinės veiklos sukeltus geologinius reiškinius, jų priežastines sąsajas, prognozuoja galimą tų reiškinių poveikį statyboms, inžinerinių statinių (pastatų, tiltų, užtvankų, kelių, tunelių, šachtų, karjerų) stabilumui, ilgaamžiškumui. Regioninė inžinerinė geologija tiria geologinės aplinkos struktūrinių vienetų (sričių, rajonų, zonų) sandarą, savybes, dinamiką, jų inžinerinių geologinių sąlygų dėsningumus ir kaitą. Taikomosios inžinerinės geologijos tyrimai, skirti geologinės aplinkos ir inžinerinių statinių sąveikai įvertinti, yra pagrindas teritorijoms planuoti, įvairiems inžineriniams statiniams projektuoti. Tyrimams naudojama lauko ir laboratoriniai bandymai, tiesioginiai režiminiai stebėjimai, statybų patirties apibendrinimai, taikoma fizikinis ir matematinis modeliavimas, analitiniai skaičiavimai ir kiti geologiniai bei specialieji metodai. Inžinerinė geologija remiasi gruntų ir uolienų mechanikos, hidrogeologijos, petrografijos, geochemijos, dinaminės geologijos duomenimis ir tyrimų metodais.

Inžinerinė geologija atsirado 19 a. antroje pusėje–20 a. pirmoje pusėje, pradėjus statyti daugiau geležinkelių, tiltų, hidrotechnikos statinių. Inžinerinė geologija, kaip savarankiška mokslo šaka, susikūrė 20 a. 3 dešimtmetyje. 1964 įkurta Tarptautinė inžinerinės geologijos ir aplinkos asociacija; leidžia žurnalą Bulletin of the International Association of Engineering Geology (nuo 1970). Inžinerinės geologijos pradininkai Lietuvoje – M. Kaveckis ir J. Dalinkevičius. 1940 Vytauto Didžiojo universitete įkurta Inžinerinės geologijos katedra, ji 1950–70 priklausė Kauno politechnikos institutui, 1970 perkelta į Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabartinis Vilniaus Gedimino technikos universitetas) ir pertvarkyta į Pagrindų ir pamatų (nuo 1992 Geotechnikos) katedrą. 1963 Vilniaus universitete įsteigta Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedra (rengiami inžinerinės geologijos specialistai).

998

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką