Irãko švietmas

1940 priimtas šešiamečio privalomo pradinio mokslo (6–12 metų vaikams) įstatymas (iki 1958 praktiškai neįgyvendintas; apie 83 % šalies gyventojų buvo neraštingi), 1970 – devynmečio privalomo mokslo (6–15 metų vaikams) įstatymas. Ikimokyklinių įstaigų ir pradinių mokyklų veiklą organizuoja vietos valdžios institucijos, už vidurinį, profesinį mokymą ir mokytojų rengimą atsakinga Švietimo ministerija, už aukštąsias mokyklas ir mokslinių tyrimų įstaigas – Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministerija. Pradinis, vidurinis ir aukštasis mokslas nemokamas. Veikia valstybinės ir privačios mokyklos. Mokoma arabų, Kurdų autonominiame rajone – kurdų kalba. Didelė mokymo programos dalis skiriama islamui.

Bendrasis ugdymas

Vaikai nuo 4 metų gali lankyti parengiamąsias klases ikimokyklinėse įstaigose. 2001/2002 ikimokyklines įstaigas lankė 68 240 vaikų. Pradinė mokykla šešiametė. Vidurinė mokykla susideda iš trimetės tarpinės (12–15 metų vaikams) ir trimetės parengiamosios (15–18 metų jaunuoliams; rengia mokinius aukštajai mokyklai) pakopų. Parengiamoji pakopa yra dviejų tipų: humanitarinė ir tiksliųjų mokslų. Baigusieji tarpinę pakopą toliau gali mokytis trimetėje profesinėje vidurinėje mokykloje (15–18 metų jaunuoliai). 2004 veikė 12 950 mokyklų. Pradinėse mokyklose buvo 4 031 350 mokinių, 190 650 mokytojų, vidurinėse mokyklose (1 291 310; 73 990), profesinėse vidurinėse mokyklose (65 750; 7480). Per Persijos įlankos karą buvo sugriauta apie 3800 mokyklų, trūksta pedagogų, mokyklinės įrangos ir vadovėlių.

Irako mokyklos moksleiviai (Al Najmi, Muthanna muchafaza)

Suaugusiųjų švietimas

Suaugusiųjų švietimo ir papildomojo ugdymo sistemą sudaro švietimo centrai, įvairūs kursai ir kita.

Aukštosios mokyklos

Veikia universitetinės (universitetai ir koledžai) ir neuniversitetinės (technikos institutai) aukštosios mokyklos. 2004 buvo 28 aukštojo mokslo įstaigos. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Bagdado (įkurtas 1957), al Mustansirijos (įkurtas 1963 Bagdade), al Basros (įkurtas 1964), Mosulo (įkurtas 1967), Salach ad Dino (įkurtas 1968), Technologijos (įkurtas 1975 Bagdade) universitetai.

Svarbiausios akademijos

Mokslo įstaigos: Irako akademija (įkurta 1947 Bagdade), Branduolinių tyrimų institutas (įkurtas 1967 Bagdade), Biologijos mokslinių tyrimų centras (įkurtas 1963 Bagdade).

Svarbiausios bibliotekos

Svarbiausios bibliotekos: Nacionalinė (įkurta 1961 Bagdade), Bagdado universiteto centrinė (įkurta 1960), Irako muziejaus (įkurta 1934), Mosulo viešoji (įkurta 1930).

Svarbiausi muziejai

Veikia Ginklų (įkurtas 1940 Bagdade), Babilono (įkurtas 1949), Etnografijos (įkurtas 1941 Bagdade), Irako (įkurtas 1923 Bagdade), Gamtos istorijos (įkurtas 1946 Bagdade), Mosulo (įkurtas 1951), Arabų senovės (įkurtas 1937 Bagdade), Šiuolaikinio meno (įkurtas 1962 Bagdade), Samarros (įkurtas 1936) muziejai.

Irako kultūra

2271

Irakas

Irako gamta

Irako gyventojai

Irako konstitucinė santvarka

Irako ginkluotosios pajėgos

Irako partijos ir profsąjungos

Irako ūkis

Irako istorija

Irako literatūra

Irako architektūra

Irako dailė

Irako muzika

Irako teatras

Irako kinas

Irako žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką