Kliòpova Irina 1973 03 19Kaunas, lietuvių aplinkos inžinierė. Dr. (technol. m.; 2002).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1997 baigusi Kauno technologijos universitetą jame dėsto ir dirba jo Aplinkos inžinerijos institute; docentė (2006).

Mokslinė veikla ir projektai

Mokslinių darbų svarbiausios sritys: procesų valdymas Švaresnėje gamyboje (angl. Cleaner Production), darni atliekų vadyba, poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas, energijos efektyvumo didinimas, pramoninė simbiozė. Daugelio tarptautinių projektų dalyvė, pvz., kartu su Šiaurės šalių aplinkos investicijų korporacija parengė apie 30 Švaresnės gamybos projektų. Atliko daugiau kaip 250 ekspertizių įvairiose aplinkos apsaugos srityse, parengė daugiau kaip 40 paraiškų aplinkos apsaugos, energijos naudojimo efektyvumo didinimo, alternatyvios energijos gamybos ir kitiems projektams finansuoti iš įvairių programų ir fondų (NEFCO, PHARE, LAAIF, RECO, Leonardo, SF, 7BP, ERASMUS+). Lietuvoje įdiegta daugiau kaip 80 jos parengtų Švaresnės gamybos projektų. Paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių.

Irina Kliopova

Knygos

Parašė knygas: Švaresnės gamybos kompetencijos lygio sukūrimas Lietuvoje (su kitais, 1999), Švaresnė gamyba: sisteminis požiūris (su J. K. Staniškiu ir Ž. Stasiškiene, 2002), Subalansuotos pramonės plėtros strategija: teorija ir praktika (su J. K. Staniškiu ir Ž. Stasiškiene, 2004), Darnios inovacijos Lietuvos pramonėje: kūrimas ir diegimas (su kitais, 2010), Darni atliekų vadyba (su kitais, 2017).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką