Babel Isaak (rus. Исаак Бабель, Isaakas Bãbelis), tikr. Bobel 1894 07 13Odesa 1940 01 27Maskva, rusų rašytojas. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Dirbo bolševikų Ypatingojoje komisijoje vertėju, dalyvavo maisto produktų nusavinimo akcijose Ukrainoje. 1920 buvo Raudonosios armijos Pirmosios raitelių armijos korespondentas. Apsakymų rinkinyje Raitelių armija (Konarmija 1926, lietuvių kalba 1964) tikroviškai parodė Rusijos pilietinio karo laikotarpio suirutę, raudonarmiečių smurtą ir savavaliavimą. Apsakymai lakoniški, metaforiški, pasižymi meistrišku stiliumi, išraiškinga kalba, juose gausu natūralistinių detalių, paradoksalių situacijų, grotesko, sąmojo. I. Babelis už šį rinkinį spaudoje buvo kaltinamas Raudonosios armijos šmeižimu.

Isaak Babel

Dar parašė realistinių buitinių apsakymų apie žydų bendruomenės gyvenimą (rinkinys Odesos apsakymai / Odesskie rasskazy 1931), pjesę Marija (1935), apybraižų, kino scenarijų.

1939 suimtas, sušaudytas.

2682

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką