Išgãnymo ármija (angl. Salvation Army), tarptautinė misionieriškos veiklos ir socialinės pagalbos organizacija, krikščioniška denominacija.

Misija

Išganymo armijos, kaip visuotinės krikščionių Bažnyčios evangelikų dalies, misija – skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją ir jo vardu padėti visiems vargstantiesiems. Skelbiama žinia paremta Biblija, tarnytė pagrįsta Dievo meile.

Veikla

Pagrindinė veikla yra evangelizacija, socialinė veikla. Veikla priklauso nuo vietinių poreikių. Bendruomenėse vyksta pamaldos, Biblijos studijos, rengiamos įvairos grupės moterims, vaikams, senjorams ir kita bei vykdomos įvairios socialinės programos.

Struktūra

Organizacijoje nuo jos įkūrimo įdiegta karinė tvarka. Organizacija skirstoma į teritorijas, šios – į rajonus, jie – į vietines bendruomenes. Išganymo armijos nariai yra kareiviai ir civiliai nariai. Kareiviai viešai pasirašo kareivio sandorą ir pasižada paskirti savo gyvenimą Dievui ir tarnystei Išganymo armijoje. Jie turi teisę dėvėti uniformą. Savanoriauja įvairose srityse. Civiliai nariai laiko Išganymo armiją savo bendruomene, aktyviai dalyvauja jos veikloje, bet nedėvi uniformos ir neduoda viešų įsipareigojimų. Bendruomenės vadovai po mokymo įšventinami į Išganymo armijos karininkus (dvasininkus). Tarptautinis vadovas – generolas – yra renkamas. Jis paskiria teritorijos vadovus, o šie – vietinius karininkus. Nuo įkūrimo pradžios Išganymo armija pabrėžia moterų lygiateisiškumą (tarnavo jau trys generolės).

Istorija

1865 metodistas pamokslininkas W. Boothas (1829–1912) įkūrė organizaciją Rytų Londono krikščioniška misija, nuo 1878 vadinama Išganymo armija. Išganymo armijos veiklą pradėjo Londono neturtingųjų kvartaluose krikščionims darbininkams skelbdama Evangeliją žodžiu ir darbu skurstantiesiems, benamiams, nuo priklausomybių ir blogų darbo sąlygų kenčiančioms šeimoms. Siekė pašalinti skurdą, girtuoklystę, nusikalstamumą ir prostituciją. Veiklą išplėtė Londone, anglosaksiškose šalyse ir visoje Europoje. Nuo 1879 leidžiamas žurnalas War Cry. Organizacija dalyvauja ekumeniniame judėjime. Veikia 130 valstybių (centras Londone), turi 14 528 vietines bendruomenes, daugiau kaip 1, 212 mln. narių (iš jų apie 26 753 karininkai; 2019).

Veikla Lietuvoje

Lietuvoje išganymo armija veikė 1892–1944 Klaipėdos krašte, veiklą atnaujino 2001 Klaipėdoje. Vyksta pamaldos, Biblijos studijos, vaikų ir jaunimo programos, programos moterims, socialinės programos, seminarai, ypatingi renginiai ir kita. 2018 pradėjo kurtis Vilniaus bendruomenė. Centras Klaipėdoje. Yra 24 nariai (2020).

473

-Gelbėjimo armija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką