Išganýtojo òrdinas (graikų k. Tágma tou Sotíros), seniausias Graikijos Respublikos valstybinis garbės ženklas, kaip aukščiausias šalies apdovanojimas parlamento įsteigtas 1829 07 31. Keičiantis Graikijos valstybinei santvarkai (iš respublikos į monarchiją ir atvirkščiai), keitėsi ir ordino išvaizda bei statutas. Pirmieji ordinai buvo skirti kovose už šalies nepriklausomybę pasižymėjusiems graikams apdovanoti. Vėliau buvo nustatyti apdovanojimo ribojimai (išskyrus Išganytojo ordino žemiausią laipsnį, kuris galėjo būti teikiamas neribotam skaičiui Graikijos piliečių): Aukso kryžiumi (4-uoju laipsniu) – 120, Komandoro kryžiumi – 30, Komandoro didžiuoju kryžiumi – 20, Didžiuoju kryžiumi – 12 Graikijos piliečių (šie ribojimai negaliojo teikiant ordinus užsienio piliečiams ir graikų princams). Pirmasis laipsnis (Didysis kryžius) skirtas išimtinai užsienio valstybių vadovams pagerbti. Pirmasis Didysis kryžius 1833 įteiktas Bavarijos karaliui Liudvikui I (Graikijos karaliaus tėvui).

Išganytojo ordino Didysis kryžius, įteiktas Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui, kai 1999 į Lietuvą valstybinio vizito atvyko Graikijos prezidentas Stefanos Avgouleas (Prezidento Valdo Adamkaus archyvas)

Dabartinė išvaizda ir laipsnių sistema

Dabartinės išvaizdos ordinas gaminamas nuo 1862. Graikijai vėl tapus Respublika, virš kryžiaus nebeliko anksčiau dėtos karūnos ir centre buvusio monarcho portreto – kryžiaus ir žvaigždės priekyje emaliuotame medalione pavaizduotas Kristus, kurį supa auksinis įrašas graikų kalba – Išganytojo ordinas. Yra 5 laipsnių: Didysis kryžius (rezervuotas išimtinai užsienio valstybių vadovams), Komandoro didysis kryžius, Komandoro kryžius, Aukso kryžius, Sidabro kryžius. Aukštieji du laipsniai teikiami su žvaigždėmis. Ant ordino kitos pusės iškaltas priminimas, kad apdovanojimą įsteigė Graikijos parlamentas.

Išganytojo ordinas pripažintas kaip vienas gražiausių Europos apdovanojimų. Praeityje galiojo konservatyvi taisyklė, kad po apdovanotojo mirties ordino ženklai privalo būti grąžinami Graikijos valdžiai, dabar to nereikalaujama.

Be Išganytojo ordino, šalyje dar teikiami Garbės ordinas, Fenikso ordinas ir moterims skirtas Labdaros ordinas (kiekvienas jų turi 5 laipsnių sistemą).

Apdovanojimą gavę lietuviai

Lietuvoje pirmąjį Graikijos apdovanojimą (Išganytojo ordino Didžiojo kryžiaus žvaigždę) iš prezidento Konstantino Stefanopulo 1997 07 01 vizito Graikijoje metu gavo prezidentas A. M. Brazauskas (Lietuvos prezidentas Graikijos vadovui įteikė Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių). Išganytojo ordino Didįjį kryžių iš prezidento Stefano Avgouleo 1999 07 01 vizito Graikijoje metu gavo prezidentas V. Adamkus (diplomą pasirašė ankstesnis prezidentas K. Stefanopulas, pagerbtas Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi; iki 2022 pradžios Lietuvos Respublikos ordinais pagerbta 14 Graikijos piliečių).

1997 07 01 Graikijos prezidento Konstantino Stefanopulo pasirašytas Išganytojo ordino Didžiojo kryžiaus diplomas, įteiktas Algirdui Mykolui Brazauskui (Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko šeimos archyvas)

1764

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką