„Islamo tauta“ (Nation of Islam), Juodjų musulmõnų judjimas, juodaodžių amerikiečių politinis ir religinis judėjimas.

Susikūrimo prielaidos ir veiklos pradžia

Islamas tarp Šiaurės Amerikos juodaodžių paplito 20 a. pirmais dešimtmečiais. Tarp krikščionybės ir islamo jie rinkosi pastarąjį – krikščionybė siejosi su baltųjų pranašumu, juodaodžių teisių ribojimais, o islamas pabrėžė tikinčiųjų lygybę, solidarumą. Islamo tautos organizacija buvo įkurta 1930 Detroite Fardo Muhammado. Daugiau kaip 25 000 pasekėjų tikėjo jo dieviška prigimtimi, laikė ilgai lauktu mesijumi, vadino pranašu. 1934 Fardą Muhammadą pakeitė vienas jo pasekėjų Elijah Muhammadas, bet Islamo tautos Detroito maldos namuose kilus nesutarimams jis persikėlė į Čikagą, kur įkūrė kitus maldos namus. Antrojo pasaulinio karo metais Elijah Muhammadas ragino pasekėjus vengti karo tarnybos (jo nuomone, Jungtinių Amerikos Valstijų valdžiai, kaip nieko gero nedavusiai, jie nieko neskolingi), buvo apkaltintas karinės registracijos taisyklių pažeidimu ir 1942–46 kalintas.

Veikla 20 amžiaus 6–7 dešimtmečiais

Išėjęs į laisvę Elijah Muhammadas atnaujino savo organizacijos veiklą, pritraukė naujų pasekėjų. Jo programa numatė atskiros juodosios tautos sukūrimą, Alacho garbinimą, pripažįstant juodaodžius nauja Dievo išrinktąja tauta. Nauja organizacija pritraukė afroamerikiečių teisių gynėjus, tarp jų – tuo metu kalintį Malcolmą Littleʼą. Veikiamas savo brolio Reginaldo, tapusio Islamo tautos nariu Detroite, jis metė rūkyti, lavinosi bibliotekoje, ištobulino oratoriaus savybes ir išėjęs į laisvę įstojo į Islamo tautos organizaciją, be to, Elijah Muhammado nurodymu pakeitė pavardę (Malcolmas X) ir įgijęs autoritetą netrukus tapo Islamo tautos dvasininku. 20 a. 7 dešimtmetyje organizacija turėjo daugiau kaip 0,5 mln. narių. Dėl nesutarimų su kitais įtakingais Islamo tautos nariais 1964 03 Malcolmas X buvo pašalintas iš organizacijos.

Elijah Muhammadas kreipiasi į Islamo tautos narius (Čikaga, 1966 02 26)

1955 į Islamo tautos organizaciją įstojęs Louisas Walkottas pakeitė savo pavardę į Farrakhaną, tapo dvasininku ir Elijah Muhammado dešiniąja ranka. Jis buvo charizmatiškas lyderis, galėjo kreiptis į dideles žmonių minias. 1964 jaunas boksininkas Cassius Marcellus Clayʼus, tapęs pasaulio čempionu sunkiojo svorio kategorijoje, pareiškė prisijungiantis prie Islamo tautos ir pasivadino Muhammadu Ali, 1967 šaukiamas atsisakė atlikti karo tarnybą – nurodė, kad religiniai jausmai jam neleidžia dalyvauti Vietnamo kare. Dėl to iš jo buvo atimti čempiono vardai, 3 m. uždrausta dalyvauti Jungtinėse Amerikos Valstijose vykstančiose varžybose.

„Islamo tauta“ nuo 20 amžiaus 8 dešimtmečio

1975, kai Elijah Muhammadas mirė, Jungtinėse Amerikos Valstijos buvo jau 75 Islamo tautos centrai. Nauju Islamo tautos lyderiu tapo Wallaceʼas Muhammadas, penktasis mirusio vadovo sūnus. Jis pervadino organizaciją Pasauline islamo bendruomene Vakaruose, vėliau Amerikos islamo misija, dar vėliau – Amerikos musulmonų visuomene. Kitaip nei jo pirmtakai, pabrėžę juodosios rasės išskirtinumą, jis buvo labiau tradicinio sunitų pakraipos islamo šalininkas, siekė suartėti su tradicinio islamo atstovais. Laukiamo rezultato jis nepasiekė, 2003 turėjo pasitraukti, jo organizacija likvidavosi.

Louisas Farrakhanas sako kalbą Šiaurės Rytų universitete Bostone (1985 04 20)

1977 Louisas Farrakhanas, nepatenkintas įvykių eiga, pasitraukė iš organizacijos ir nusprendė sukurti naują – paremtą senais pagrindais. Louisas Farrakhanas pats tapo naujos organizacijos lyderiu. 1981 jis viešai pareiškė apie Islamo tautos atkūrimą. Louisas Farrakhanas keliavo po Ameriką rinkdamas naujus pasekėjus, ypač tarp juodaodžių studentų, atkūrė apleistus maldos namus Čikagoje ir kitur. 1995 Islamo tauta organizavo Milijono juodųjų vyrų maršą už tradicines šeimos vertybes ir juodaodžių amerikiečių vienybę. Islamo tautos iniciatyva steigtos ligoninės infekuotiems ŽIV asmenims gydyti, stengtasi socializuoti iš laisvės atėmimo vietų grįžusius asmenis, rūpintasi ekonomine juodaodžių gerove. 21 a. pradžioje Islamo tautos narių skaičius svyravo nuo 10 000 iki 50 000 žmonių. Louiso Farrakhano pastangomis Islamo tauta tapo viena sparčiausiai augančių organizacijų.

E. U. Essien-Udom Black Nationalism: A Search for Identity in America Chicago 1962; M. F. Lee The Nation of Islam: An American Millenarian Movement Lewiston 1988; C. E. Lincoln The Black Muslims in America Grand Rapids, Trention 1994; A. B. McCloud African American Islam New York, London 1995; C. E. Marsh From Black Muslims to Muslims: The Resurrection, Transformation, and Change of the Lost-Found Nation of Islam in America, 1930–1995 Lanham 1996; V. L. White Inside the Nation of Islam: A Historical and Personal Testimony by a Black Muslim Gainesville 2001; E. E. Curtis IV Islamizing the Black Body: Ritual and Power in Elijah Muhammad's Nation of Islam / Religion and American Culture: A Journal of Interpretation 2002; M. A. Gomez Black Crescent: The Experience and Legacy of African Muslims in the Americas Cambridge 2005.

1088

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką