Ispãnijos lietùviai

Per Pirmąjį pasaulinį karą į Ispaniją pateko apie 30 lietuvių, pabėgusių iš Rusijos karinių dalinių, vykstančių į Turkijos frontą. Dauguma jų (apie 20) apsigyveno Barselonoje, vertėsi žvejyba. Veikė draugija Vienybė, kuri bendravo su Draugija užsienio lietuviams remti. Per Ispanijos pilietinį karą (1936–39) abiejose kovojančiose pusėse kovėsi lietuvių savanorių iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Pietų Amerikos. Dar 1941 belaisvių stovykloje netoli Burgoso buvo 14 lietuvių.

Per II pasaulinį karą lietuvių mokėsi Saleziečių seminarijoje Madride. Po Antrojo pasaulinio karo Madride kelerius metus gyveno dailininkas K. Žoromskis, surengta jo kūrinių parodų. 1955–65 ir 1969–75 per Ispanijos nacionalinį radiją kasdien buvo transliuojamos Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto laidos lietuvių kalba.

1990–2004, ypač po 1999, kai buvo panaikintas vizų režimas, į Ispaniją dirbti, uždarbiauti ar studijuoti išvyko apie 50 000 lietuvių. Dauguma jų įsikūrė Valensijos ir Almerijos (čia 2004 gyveno apie 80 % visų Ispanijos lietuvių) žemės ūkio regionuose. 21 a. 2 dešimtmetyje daugiau lietuvių įsikūrė Kanarų salose.

2001 Lietuvos ambasados Ispanijoje (ambasadorius V. A. Dambrava) iniciatyva Madride įkurta Ispanijos lietuvių bendruomenė (Comunidad lituana en España; pirmoji pirmininkė Beata Monstavičius), 2004 įregistruota oficialiai (2020 pirmininkė Agneta Vansavičienė). Nuo 2016 Lietuvos ambasada su Ispanijos lietuvių bendruomene kasmet rengia žygį Šv. Jokūbo keliu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui Kovo 11-ąją paminėti.

Lietuvių bendruomenės taip pat susibūrė Albacetėje, Alikantės provincijoje, Aragone, Galisijoje, Katalonijoje, Madride, Navaroje, Tenerifėje (2017 įkurta kultūrinė asociacija Casa Lituana), Valensijoje ir Valensijos provincijoje. Lituanistinės mokyklos 2020 veikė Tenerifėje (Baltic International School, nuo 2017), Alikantėje (Draugystė), Barselonoje, Valencijoje (Lituanica), Almerijoje (Kiškučiai), Andalūzijoje (Baltas zebras; klasės Benalmadenoje, Marbelloje, Esteponoje, Cadize, Sevilloje, Almerijoje). Almerijoje taip pat veikia Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras (nuo 2006), Barselonoje – Katalonų–lietuvių asociacija (Associació d'intercanvi cultural entre Catalunya i Lituània; nuo 2005).

2011 surašymo duomenimis Ispanijoje gyveno 12 400 lietuvių.

2271

Ispanija

Ispanijos gamta

Ispanijos gyventojai

Ispanijos konstitucinė santvarka

Ispanijos partijos ir profsąjungos

Ispanijos ginkluotosios pajėgos

Ispanijos ūkis

Ispanijos istorija

Ispanijos santykiai su Lietuva

Ispanijos švietimas

Ispanijos literatūra

Ispanijos architektūra

Ispanijos dailė

Ispanijos muzika

Ispanijos choreografija

Ispanijos teatras

Ispanijos kinas

Ispanijos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką