šraiškos judesia, kūno judesiai, atspindintys emocines ir kitas būsenas (susikaupimą, dėmesio nukreipimą, išgąstį, baimę, kančią, susidomėjimą, abejingumą, priešiškumą ir kita). Reiškiasi daugiausia mimika ir pantomimika. Būdingi gyvūnams ir žmonėms. Gyvūnų išraiškos judesiai susiję su instinktais; jie yra tipiški kuriai nors gyvūnų rūšiai. Gyvūnų išraiškos judesių (kaip ir kitų išraiškos formų – spalvos keitimo, kvapo skleidimo) pagrindinė funkcija – pranešti kitiems tos pačios rūšies individams apie vidinę savo būklę ir sukelti atitinkamas jų reakcijas (pavyzdžiui, palankumą, priešiškumą). Žmonių išraiškos judesiai skirstomi į kelias grupes. Vieni jų yra įgimti, susiję su instinktais, vegetacinės nervų sistemos pokyčiais, ir bendri visiems žmonėms (vyzdžių išsiplėtimas, kūno drebulys, veido išbalimas išsigandus), kiti susiformavę veikiant gyvenimo sąlygoms (istorinėms, kultūrinėms). Prie išraiškos judesių priskiriama kalbos, šnekos, kalbėjimo prozodijos – intonacijos, ritmo, aiškumo ir kiti pokyčiai. Išraiškos judesiai dar vadinami neverbaliniais (nekalbiniais) bendravimo komponentais, nes jie padeda nustatyti tikrąsias partnerio būsenas, geriau suvokti jo ketinimus (pavyzdžiui, aptikti slepiamą melą).

1868

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką