„Istorijos šaltinių tyrimai“

„Istorijos šaltinių tyrimai“, istorijos šaltinių mokslo Lietuvoje tęstinis leidinys. Leidžia Lietuvos istorijos institutas ir Vilniaus universitetas. Eina nuo 2008. Redakcinę kolegiją sudaro 7 Lietuvos ir užsienio istorikai, pirmininkas A. Dubonis. Dalis tekstų anglų, lenkų, rusų kalbomis. Visi straipsniai recenzuojami.

Bendroms studijoms telkia Lietuvos istorijos šaltinius tyrinėjančius Lietuvos ir užsienio mokslininkus. Apibendrina esamą Lietuvos šaltiniotyros būklę, numato jos plėtros galimybes ir kryptis, seka istorijos šaltinių tyrimo, rengimo spaudai ir publikavimo naujienas. Pateikia naujausių žinių apie istorijos šaltinių kompleksų atsiradimą, jų kilmę ir likimą. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų istorijos šaltinių tyrimams, tačiau spausdinama ir kitų laikotarpių (pvz., 20 a. pirmos pusės) šaltiniotyros straipsnių. Skelbiami ir susiję kitų istorijos pagalbinių mokslų (heraldikos, genealogijos, istorinės geografijos) moksliniai tyrimai. Kiekviename leidinio tome pristatomi ir publikuojami keli istorijos šaltiniai ar jų grupės, pateikiama Lietuvoje ir užsienyje pasirodžiusių monografijų ar studijų Lietuvos istorijos šaltinių temomis recenzijų ir anotacijų.

leidinio Istorijos šaltinių tyrimai t. 7 viršelis (2021 išleista Vilniuje)

Iki 2023 03 išleista 7 tomai.

Atsakingasis redaktorius A. Dubonis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką