išžãginimas, lytinis santykiavimas su žmogumi prieš jo valią panaudojant fizinį smurtą ar grasinant tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimant galimybę priešintis arba naudojantis bejėgiška žmogaus būkle. Išžaginimu pripažįstamas tik toks prieš kito žmogaus valią atliktas lytinis aktas, kai santykiaujama vyro varpą įstumiant į moters makštį. Prievartinis lytinis santykiavimas analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu vadinamas seksualine prievarta ir kaip išžaginimas nekvalifikuojamas. Išžaginimu gali būti kaltinamas ir vyras, ir moteris, jei nusikaltimo darymo momentu jiems yra sukakę 14 metų. Fizinis smurtas yra bet koks fizinis poveikis nukentėjusiajam (pvz., sveikatos sutrikdymas, surišimas, burnos užkimšimas) siekiant įveikti jo pasipriešinimą. Grasinimas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą yra psichinės prievartos nukentėjusiojo atžvilgiu naudojimas (pvz., grasinimas atimti gyvybę ar sutrikdyti sveikatą) siekiant jį įbauginti ir priversti nesipriešinti. Kitoks atėmimas galimybės priešintis yra toks išžaginimo sudėties požymis, kuris apima visus kitus galimus fizinio smurto ir psichinės prievartos (grasinimo) panaudojimo atvejus. Bejėgiška žmogaus būsena laikoma tokia, kai jis dėl fizinių ar psichinių priežasčių (pvz., fizinė negalia, apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų, psichinė liga) nepajėgus priešintis ar nesupranta su juo daromų veiksmų.

Lietuvoje atsakomybę už išžaginimą numato Baudžiamasis kodeksas (2000, įsigaliojo 2003). Išžaginimas yra vienas sunkiausių nusikaltimų, kuriuo kėsinamasi į žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą. Pagal teisės normos sankciją jis gali būti sunkus arba labai sunkus nusikaltimas. Kaltininkas už išžaginimą baudžiamas griežčiau, jei šį nusikaltimą padaro su bendrininkų grupe arba išžagina nepilnametį ar mažametį asmenį. Nesant šių kvalifikuojančių požymių asmuo už išžaginimą baudžiamojon atsakomybėn traukiamas tik tada, kai yra nukentėjusio asmens ar jo teisėto atstovo skundas arba prokuroro reikalavimas.

2238

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką