įtiñklintas mókymasis (angl. networked learning), mokymo ir mokymosi metodas, kai grupė žmonių bendradarbiauja nuotoliu, asinchroniškai atlieka daug atsakymų turinčias užduotis, aktyviai dalijasi sprendimais ir nurodo jų teisingumo laipsnį. Šis metodas remiasi kolektyvinio intelekto prieiga, kuri leidžia sąveikaujančiai grupei žmonių pasiekti geresnių rezultatų nei mokantis kiekvienam atskirtai.

Įtinklintas mokymasis realizuojamas internetinėje dalijimosi sprendimais platformoje, kuri sujungia turinčius tam tikros srities žinių su tais, kurie šių žinių siekia įgyti. Mokantis šiuo būdu mokytojo statusas nėra griežtai atskirtas nuo besimokančiojo statuso. Besimokantysis, pateikęs vertingų užduoties sprendimų ir teisingai įvertinęs kitų mokymosi proceso dalyvių pateiktus sprendimus, gali dinamiškai įgyti mokytojo statusą, ir atvirkščiai – mokytojas gali prarasti savo statusą. Dėl šios priežasties įtinklintame mokymesi galima mokytis vieniems iš kitų, kai užduoties atlikimo pradžioje nėra mokytojo statusą turinčių dalyvių; kas iš besimokančiųjų įgis mokytojo statusą, paaiškėja mokantis.

Įtinklinto mokymosi procesas vyksta atliekant konkrečią užduotį, kuri formuluojama taip, kad turėtų maždaug iki 30 unikalių sprendimų. Teikdami sprendimus mokymosi proceso dalyviai turi laikytis reikalavimų, kad teikiami sprendimai nesikartotų, atitiktų užduoties temą, sprendimas nebūtų skaidomas į kelis galimai skirtingai įvertinamus sprendimus ir kita. Sprendimus gali pateikti visi mokymosi proceso dalyviai, tačiau galutinį vertinimą dėl pateiktų sprendimų teisingumo priima mokytojo statusą turintys mokymosi proceso dalyviai. Mokytojo statusą turintis dalyvis gali sąmoningai pateikti neteisingus sprendimus – tokiu būdu patikrinamos besimokančiųjų žinios. Skirtingai nuo tradicinio mokymosi, kuo didesnė besimokančiųjų grupė, tuo aukštesnė mokymosi proceso kokybė. Tai paaiškinama tuo, jog didesnė grupė žmonių potencialiai gali pateikti daugiau geresnių užduoties sprendimų. Formuluojant sprendimus bei juos vertinant, mokymosi proceso dalyviai t. p. gali pasitelkti ir dirbtinį intelektą.

įtinklinto mokymosi koncepcija

Įtinklinto mokymosi proceso dalyviai veikia anonimiškai, tačiau jų pagrindiniai veiksmai yra apskaitomi. Anonimiškumas užtikrina vertinimo nešališkumą, o apskaita leidžia sekti individualią mokymosi pažangą.

Įtinklintu mokymusi gali naudotis moksleiviai, studentai, suaugusieji, įmonių ir organizacijų darbuotojai, verslininkai, pensinio amžiaus žmonės, kurie siekia tiek įgyti naujų žinių, tiek ir perduoti nemokamai ar už mokestį savo žinias kitiems. Įtinklintas mokymasis tinka žinioms atnaujinti, papildyti, kvalifikacijai kelti, persikvalifikuoti. Įtinklinto mokymosi privalumai yra ypač aktualūs tiems, kurie nori mokytis savarankiškai, pagal savo tempą ir interesus, t. p. neturintiems formalaus išsilavinimo. Lanksti prieiga prie mokymosi modulių leidžia besimokantiesiems lengvai įgyti naujų žinių pagal poreikį, o jau turintiems tam tikroje srityje žinių ir patirties – bet kada jas perduoti.

Įtinklinto mokymosi metodas priklauso dalijimosi ekonomikai.

46

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką