Loboiko Ivan (Ivanas Lobòika) 1786 06 21Ukraina 1861 06 15Jelgava, rusų filologas, kraštotyrininkas, Lietuvos senovės tyrinėtojas. 1810 baigęs Charkovo universitetą dėstė gimnazijoje Severianų Naugarde. Bendradarbiavo periodiniame leidinyje Odesskij Vestnik. Nuo 1818 priklausė Rusų literatūros mėgėjų draugijai Sankt Peterburge, buvo jos bibliotekininkas ir periodinio leidinio redaktorius. Bendravo su V. Žukovskiu, N. Karamzinu, F. Glinka, palaikė ryšius su dekabristais. 1821–32 Vilniaus universiteto rusų kalbos, literatūros ir istorijos profesorius. 1833–40 Dvasinės katalikų akademijos Vilniuje ir iki 1842 Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos profesorius. Domėjosi Lietuvos senove, su M. Bobrowskiu, I. Danilavičiumi, J. Leleweliu ir kitais tyrinėjo Vilniaus archyvus, palaikė ryšius su lietuvių kultūros veikėjais M. Chlevinskiu, D. Poška, S. Stanevičiumi, L. Uvainiu, skatino juos rinkti kraštotyros medžiagą, aplankė D. Poškos senienų rinkinį Bijotuose. Remdamasis surinkta medžiaga laikraštyje Dziennik Wileński (nr. 2 1823) išspausdino straipsnį apie Žemaitijos milžinkapius ir kitus to krašto senovės paminklus (Starożytności krajowe. Groby Olbrzymie na Żmudzi i inne zabytki starożytności tego kraju). Jo vadovaujami Vilniaus universiteto studentai aprašė 80 Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos miestų. Išliko I. Loboikos rankraščiai rusų kalba apie Lietuvos tyrinėjimus, Lietuvos ir Lenkijos miestų aprašymai. Išleisti I. Loboikos veikalai: Apie svarbiausius Herbersteino užrašų leidimus Rusijoje (O važnejšich izdanijach Gerberštejna zapisok o Rossii 1818, lenkų kalba 1823), Žvilgsnis į senąją Skandinavijos šiaurės raštiją (Vzgljad na drevnjuju slovesnost′ skandinavskogo severa 1827). Sudarė ir 1827 Vilniuje išleido rusų religinių giesmių ir eilėraščių antologiją.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką