Izabelės Katalikės ordinas

Izabèlės Katalkės òrdinas (ispanų k. Orden de Isabel la Católica) už nuopelnus Ispanijos Karalystei teikiamas valstybinis apdovanojimas. Vienas žinomiausių ordinų Europoje.

Įsteigimas, struktūra

Siekdamas priminti karalienės Izabelės I Katalikės indėlį į Ispanijos istoriją, ordiną 1815 įsteigė karalius Ferdinandas VII. Tuo metu Ispanijoje šis ordinas buvo jau ketvirtas karališkasis apdovanojimas (po Aukso Vilnos ordino, Šv. Jono Jeruzaliečio ir Karolio II Pamišėlio ordinų). Izabelės Katalikės ordinu nutarta apdovanoti pareigūnus ispaniškose užjūrio teritorijose. Iki 19 a. pabaigos reikalauta karališkiesiems apdovanojimams pristatyti tik kilmingų giminių atstovus. Ordinus galima buvo nešioti dekretą patvirtinus Ministrų kabinetui ir apie tai paskelbus oficialiame laikraštyje. Žemiesiems visuomenės sluoksniams apdovanoti 1903 įsteigtas Sidabro kryžius, 1907 – sidabro ir bronzos medaliai. 1927 karališkuoju įsaku ordino struktūra papildyta Grandine ypač svarbiems asmenims apdovanoti, numatyta garbės ženklų moterims nešiojimo tvarka. Keičiantis valdžioms kito ir ordino išvaizda – ypač centrinio medaliono vaizdas.

Izabelės Katalikės ordino Grandinė, 2005 įteikta Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui jo oficialaus vizito į Ispaniją metu (Prezidento Valdo Adamkaus archyvas)

Izabelės Katalikės ordino žvaigždė, 2005 įteikta Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui jo oficialaus vizito į Ispaniją metu (Prezidento Valdo Adamkaus archyvas)

1931 Ispanijai tapus respublika valdžia uždraudė visus karališkuosius apdovanojimus, išskyrus Izabelės Katalikės ordiną. Siekiant pagerbti kuo platesnius visuomenės sluoksnius įvestas papildomas Karininko kryžius. Grandinė palikta tik ypatingiems atvejams. Atėjęs į valdžią generolas F. Frankas 1938 06 15 dekretu paliko tvarką, pagal kurią ordinu gali būti pagerbti Ispanijos piliečiai ir užsieniečiai. Franko režimo nuvertimas ir karaliaus Jono Karolio I buvimas demokratinių jėgų pusėje grąžino šalies visuomenės pasitikėjimą monarchija. Karaliaus teikiami ordinai yra gerbiami. Šiuo metu Izabelės Katalikės ordino magistras yra karalius Pilypas VI. 21 a. pradžioje ordinas turi 9 laipsnius (tarp jų 2 – medalių).

Apdovanojimą gavę lietuviai

2005 06 Izabelės Katalikės ordino Grandinė ir Didysis kryžius įteikti Lietuvos prezidentui V. Adamkui oficialaus vizito Ispanijoje metu (Lietuvos prezidentas Ispanijos karaliui Jonui Karoliui I įteikė Vytauto Didžiojo ordiną su Aukso grandine, karalienei Sofijai – Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių), Didysis kryžius – prezidento sutuoktinei A. Adamkienei.

2005 06 03 karaliaus Jono Karolio I pasirašytas aktas, suteikiantis Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui Izabelės Katalikės ordino Grandinę (Prezidento Valdo Adamkaus archyvas)

1764

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką