ždininkas 15–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centrinės valdžios pareigūnas.

Žinios apie iždininkus iš pradžių atsitiktinės, pirmasis minimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iždininkas Jurgis Strumila.

Valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui nusistojo dviejų iždininkų sistema – greta krašto (iki 1569 Liublino unijos), arba didžiojo (1 lentelė), atsirado ir rūmų, arba dvaro, iždininko pareigybė (2 lentelė).

Didysis tvarkė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės iždą, mokesčius, muitus, valstybės dvarus ir įmones (pvz., pinigų kalyklą), mokėjo atlyginimą samdytajai kariuomenei. Jam pavaldus buvo kasininkas, kuris tvarkė iždo archyvą ir išduodavo iždo kvitus. Iki artilerijos generolo pareigybės įkūrimo (1634) didysis iždininkas rūpinosi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės artilerija ir arsenalais, vėliau irgi kuravo šiuos reikalus.

Nuo 1613 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo tribunolo, nuo 1764 – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Iždo komisijos pirmininkas.

Rūmų (dvaro) iždininkas tvarkė didžiojo kunigaikščio biudžetą, valdovo ekonomijas ir kitą nekilnojamąjį turtą, pajamas iš jų. Iždininkas dažniausiai būdavo (ypač nuo 1566) ir valdovo raštininkas, kartais pakeliamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės maršalka, kancleriu, retai – etmonu; 7 rūmų iždininkai pakelti didžiaisiais.

Abu iždininkai buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Ponų Tarybos nariai, nuo 1569 turėjo Abiejų Tautų Respublikos ministro rangą; didysis iždininkas nuo 1569, rūmų – nuo 1775 buvo Abiejų Tautų Respublikos Senato nariai. Iš viso Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiųjų ir rūmų iždininkų buvo paskirta po 39, 17 a. antroje pusėje–18 a. viduryje 7 rūmų iždininkai buvo iš Sapiegų giminės.

1

*pirmieji iždininkų paminėjimai – atsitiktiniai

**du kartus buvo patekęs į Rusijos nelaisvę; tuo metu iždininko pareigas vykdė kiti

***ėjo didžiojo iždininko pareigas, kai J. M. Davainos Sologubo nebuvo šalyje

2

*iždo administratorius

**1695–99 jo paskyrimą ginčijo Sapiegų grupuotė

***mirė 1812

****dėl Targowicos konfederacijos įvykių pareigybės neužėmė

683

1412

-didysis iždininkas; -krašto iždininkas; -dvaro iždininkas; -rūmų iždininkas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką