Iždo komisijos teismas

Ìždo komsijos tesmas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismas, įsteigtas vietoj Iždo tribunolo ir veikęs 1765–94.

Nagrinėjo bylas, susijusias su prekybos, pramonės, muitų, mokesčių ir kitais valstybės iždo reikalais. Nuo 1775 Iždo komisijos teismo veiklą prižiūrėjo Nuolatinės tarybos Iždo departamentas.

Teismą sudarė Lietuvos didysis ir rūmų iždininkai ir vadinamieji komisoriai (iš pradžių 9, vėliau 6), renkami Seimo iš senatorių ir bajorų atstovų dvejiems metams. Iždo komisijos teismas visada posėdžiaudavo Gardine, per metus turėdavo 4 sesijas (kadencijas).

Sprendimai būdavo priimami balsų dauguma ir laikomi teisėtais, jei posėdžiuose dalyvavo ne mažiau kaip 5 (ekstraordinariniuose – 3) teismo nariai ir pirmininkas. Sprendimai buvo galutiniai.

Iždo komisijos teismo atsakomybėn galėjo būti patrauktas bet kurio luomo asmuo. Teismas buvo demokratiškas: baudos buvo mokamos į valstybės iždą (ne teisėjams), bylose advokatais galėjo dalyvauti ir neprivilegijuotojo luomo žmonės.

Lietuvos iždo komisijos teismas

1008

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką