Izidorius Kisinas

Izidorius Kisinas, Jonas Jablonskis (vežimėlyje) ir Vaclovas Rubaževičius Tiškevičių rūmų parke Palangoje 1929 vasarą (Maironio lietuvių literatūros muziejus)

Izidoriaus Kisino knygos Antano Smetonos bibliografija ir bio-bibliografija, 1874–1934 (1935) antraštinis lapas (Kauno apskrities viešoji biblioteka)

Ksinas Izidorius 1904 07 30Panevėžys 1958 07 28Palanga (palaidotas Vilniuje), lietuvių bibliotekininkas, bibliografas.

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1924 baigęs Ukmergės gimnaziją dėstė lietuvių kalbą Jurbarko, Ukmergės ir Vilkaviškio žydų gimnazijose. 1935–1944 Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekų bibliografas. 1940 baigė Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą (istoriją), 1954 – Leningrado N. Krupskajos bibliotekinį institutą. 1944 išvežtas į Vokietiją priverčiamiesiems darbams. 1946–1951 Lietuvos knygų rūmų direktoriaus pavaduotojas. 1949–1954 dėstė Vilniaus universiete, 1949–1958 Kultūros švietimo technikume. Nuo 1926 dirbo bibliografijos darbą.

Mokslinė veikla

Sudarė lietuvių literatūros antologiją hebrajų kalba (1932), Antano Smetonos bibliografiją ir bio-bibliografiją, 1874–1934 (1935, tekstas lietuvių ir prancūzų kalbomis), lietuvių kultūros veikėjų E. Volterio, M. Biržiškos, V. Biržiškos, M. K. Čiurlionio, Lietuvos ir užsienio lietuvių 1935 periodikos (Bibliografijos žiniose ir atskirai) rodykles.

1936–1939 siuntė lietuvišką medžiagą Paryžiuje leidžiamam žurnalui Bibliographie pédagogique internationale, parengė Lietuvos žemės ūkio bibliografinį veikalą (apie 25 000 įrašų, rankraštis), Lietuviškų knygų sisteminį katalogą (1938), knygą Bibliotekinė ir bibliografinė terminologija (1956).

Išvertė ir papildė L. Tropovskio Dešimtainę klasifikaciją (1947), Bendrines spaudinių aprašo taisykles masinių bibliotekų katalogams ir bibliografinėms rodyklėms (1955).

Kolekcija

Turėjo 10 000 tomų asmeninę biblioteką ir 2000 ekslibrisų kolekciją (jam mirus jo žmona Valerija Kisinienė kolekciją perdavė Vilniaus universiteto bibliotekai).

L: Ž. Zaveckienė Vaclovo Biržiškos bendražygis Izidorius Kisinas / Knygotyra 1997 t. 33.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką