Puhvel Jaan (Janas Pùhvelas) 1932 01 24Talinas, estų kalbininkas komparatyvistas, asirologas. Dr. (filol. m.; 1959). Tartu universiteto (1991) ir Talino universiteto (2008) garbės daktaras.

Išsilavinimas ir akademinė veikla

1944 sovietams okupavus Baltijos valstybes su tėvais emigravo Švediją, 1949 – į Kanadą. 1949–52 studijavo lotynų, senovės graikų ir prancūzų kalbas McGillio universitete Montréalyje, 1952–54 – Harvardo, 1954–55 – Paryžiaus ir Uppsalos universitetuose. Vėliau dėstė klasikinę filologiją McGillio ir Austino (Teksaso valstija) universitetuose. Nuo 1958 Kalifornijos universitete dėstė klasikinę filologiją ir indoeuropiečių lyginamąją kalbotyrą, t. p. senovės graikų, lotynų, hetitų, etruskų, mikėnų ir kitų kalbų gramatiką (profesorius; 1964). Čia 1961 įkūrė Lyginamosios tautosakos ir mitologijos studijų centrą, 1962–67 vadovavo Kalbų ir kalbotyros tyrimų centrui, buvo Indoeuropeistikos programos direktoriaus pavaduotojas (1964–68), Klasikinės filologijos katedros vedėjas (1969–75).

Jaan Puhvel

1993–99 vizituojantis profesorius Tartu universitete.

Veikalai

Svarbiausias veikalas – Hetitų etimologinis žodynas (Hittite etymological dictionary tomai 1–8 1984–2011). Daugiausia publikacijų paskelbė indoeuropiečių kalbų ir lyginamosios mitologijos srityje: Laringalai ir indoeuropiečių veiksmažodis (Laryngeals and the Indo-European verb 1960), Senovės indoeuropiečių dialektai (Ancient Indo-European dialects, su Henriku Birnbaumu, 1961), Indoeuropiečių analektai (Analecta Indoeuropaea 1981), Lyginamoji mitologija (Comparative mythology 1987). Dar išleido esė rinkinį Svetimšalis tarp svetimų (Võõraile võõrsil 2007).

Apdovanojimai

Baltosios rožės III laipsnio ordinas (Estija, 2001).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką