Tūbelenė Jadvyga, Chodakauskáitė 1891 01 11Gavenoniai (Pašvitinio vlsč.) 1988 10 04Putnam (Konektikuto valstija), lietuvių visuomenės veikėja. S. Smetonienės sesuo, J. Tūbelio žmona. Kilusi iš lietuvių kultūrą ir kalbą gerbiančių bajorų šeimos, bendravo su J. Jablonskiu, P. Vileišiu. Už demokratinių permainų Rusijoje palaikymą 1905 pašalinta iš Mintaujos gimnazijos, 1909 aukso medaliu baigė privačią Veros Prozorovienės gimnaziją Vilniuje. Gyvendama pas seserį S. Smetonienę susipažino su daugeliu veikliausių lietuvių veikėjų. 1909–15 mokėsi Bestuževo aukštuosiuose moterų kursuose Sankt Peterburge. Lietuvių karo pabėgėlių gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir Lietuvos istoriją; Lietuvių balso korespondentė. 1917 Sankt Peterburgo universiteto Istorijos-filologijos fakultete išlaikė valstybinius egzaminus ir gavo diplomą.

Jadvyga Tūbelienė (1930; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Jadvyga Tūbelienė (1930; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1917 pabaigoje grįžo į Lietuvą. Lietuvos Tarybos pavedimu 1917–18 redagavo Berlyne vokiečių kalba leidžiamą laikraštį Das Neue Litauen (liet. Naujoji Lietuva), kol jame buvo skleidžiamos Lietuvos nepriklausomybės idėjos. 1918–20 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 1918 pabaigoje Lietuvos Tarybos nurodymu prie Lietuvos atstovybės Berne įsteigė pirmąjį Lietuvos informacijos biurą, teikė žinias apie Lietuvą svarbiausioms Europos telegrafo agentūroms, kelis mėnesius ėjo diplomatinio atstovo pareigas, tapo pirmąja Lietuvos moterimi diplomatinėje tarnyboje. Po misijos Šveicarijoje išvyko dirbti Lietuvos delegacijoje prie Paryžiaus taikos konferencijos.

1923 dėl dukters negalios valstybės tarnybą paliko. 1927–28 redagavo Tautininkų balsą, vėliau tapo neoficialia vyro – ministro pirmininko J. Tūbelio – sekretore. 1928 Kaune įkurtos Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos (vienijo 23 labdaros organizacijas, steigė motinos ir vaiko sveikatos centrus, organizavo gailestingųjų seserų ir akušerių suvažiavimus, rengė Motinos dienas, kilnojamąsias parodas, rėmė daugiavaikes šeimas) ilgametė pirmininkė, dalyvavo tarptautinėse konferencijose. 1929 02 17 su Ona Mašiotiene, B. Novickiene, S. Čiurlioniene, Paulina Kalvaityte-Karveliene, B. Biržiškiene įkūrė Lietuvos moterų tarybą (vienijo 17 lietuvių moterų draugijų). Lietuvai atgavus Vilnių (1939 10) Raudonojo Kryžiaus moterų sekcijos ir koordinacinio komiteto Vilniaus kraštui remti pirmininkė. 1940 06 15 išvyko į Berlyną, 1941 – į Jungtines Amerikos Valstijas. Vašingtone Kariuomenės vadų mokykloje 1952–71 dėstė rusų kalbą.

J. Tūbelienė (sėdi antra iš kairės) su kitomis Lietuvos moterų tarybos valdybos narėmis (apie 1926, Kaunas; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Gedimino 5 laipsnio ordinas (1938).

1277

L: A. Eidintas Antanas Smetona ir jo aplinka Vilnius 2012; I. Jakubavičienė Tūbelių šeimos metraščio puslapiai (I) / Kauno diena 2012 nr. 274; I. Jakubavičienė Tūbelių šeimos metraščio puslapiai (II) / Kauno diena 2012 nr. 279; I. Jakubavičienė Jadvyga Tūbelienė visuomeniniame Kauno gyvenime XX a. 3–4 dešimtmečiais / Kauno istorijos metraštis 2014 nr. 14; I. Jakubavičienė Seserys. Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė Vilnius 2015.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką