Jakob Böhme

Böhme Jakob (Jakobas Bmė) 1575Alt Seidenberg (prie Görlitzo) 1624 11 17Görlitz, vokiečių filosofas mistikas. Pirmasis rašęs vokiečių kalba.

Gyvenimo faktai

Dirbo batsiuviu, nuo 1599 batsiuvių cecho meistras. Už pažiūras J. Böhme persekiotas Evangelikų liuteronų bažnyčios, drausta spausdinti jo raštus.

Filosofijos bruožai

J. Böhme susiejo 16 a. gamtamoksles, teosofijos ir vokiečių mistikos idėjas.

Svarbiausiame veikale Aurora, arba Bebrėkštanti ryto aušra (Aurora oder Morgenröte im Aufgang, parašyta 1612, išleista 1656, fragmentas lietuvių kalba 1986) svarstė apie Dievą, sielą, gamtą.

Anot jo, Dievas sukūrė gamtą, dvasinį pasaulį. Jis yra priešybių vienovė, jungianti tamsos (amžinosios gamtos) ir šviesos (Dievo dvasios) pradus, per kuriuos reiškiasi Dievo veikimas ir pasaulio gyvybingumas. Žmogus, paveiktas dieviškosios šviesos, mato mistinius regėjimus, kurie padeda suvokti pasaulio esmę.

Įtaka

Jo panteistinė Dievo samprata turėjo įtakos 17–18 amžiaus pietizmui, baroko filosofijai ir literatūrai, Novaliui, F. W. J. Schellingui, G. W. F. Hegeliui.

Kiti veikalai

Kiti veikalai: Trijų dieviškosios esmės principų aprašymas (Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens 1619), Apie trilypį žmogaus gyvenimą (Vom dreifachen Leben des Menschen), Keturiasdešimt klausimų apie sielą (Vierzig Fragen von der Seele, abu 1620), Mysterium magnum, arba Pirmosios Mozės knygos aiškinimas (Mysterium magnum oder Erklärung über das erste Buch Moses 1623) ir kiti.

2959

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką