Jan Aleksander Karłowicz

Karłowicz Jan Aleksander (Janas Aleksanderis Karlòvičius) 1836 05 28Subartonys (Merkinės vlsč.) 1903 06 14Varšuva, lenkų kalbininkas, etnografas, folkloristas. M. Karłowicziaus tėvas. Lenkų mokslų akademijos narys (1877). Filos. dr. (1866). Studijavo Maskvos (1853–57), Paryžiaus ir Heidelbergo (1857–60), Briuselio (1853–57), Berlyno (1865–66) universitetuose. 1885 įsteigė ir redagavo leidinį Prace Filologiczne. J. A. Karłowicziaus parengtuose Lenkų tarmių žodyne (Słownik gwar polskich 6 t. 1900–11) ir Lenkų kalbos žodyne (Słownik języka polskiego, su A. A. Kryńskiu ir W. Niedźwiedzkiu, 8 t. 1900–27) užfiksuota įvairių lituanizmų ir tik Lietuvos lenkų kalbai būdingų žodžių. Studijoje Apie lietuvių kalbą (O języku litewskim 1875) kritiškai aptarė veikalus apie lietuvių kalbą, nagrinėjo jos ryšius su slavų, germanų ir kitomis indoeuropiečių kalbomis, aprašė lietuvių kalbos gramatikos ypatybes. Rinkinyje Liaudies sakmės ir pasakos, surinktos Lietuvoje (Podania i bajki ludowe, zebrane w Litwe 1875) išspausdinta Vilniaus, Lydos, Naugarduko, Trakų, Švenčionių ir kitose apylinkėse surinktos sakmės ir pasakos. Susirašinėjo su J. Juška, J. Jablonskiu, J. Šliūpu, M. Davainiu‑Silvestraičiu ir kitais lietuvių kultūros veikėjais.

2069

Jan Aleksander Karłowicz

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką