Jurkiewicz Jan (Janas Jurkèvičius) 1946 12 03Ostrzeszów (Didžiosios Lenkijos vaivadija), lenkų istorikas. Habil. dr. (1992). Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (2000).

Išsilavinimas ir veikla

1968 baigęs A. Mickevičiaus universitetą Poznanėje jame dėsto; ekstraordinarinis profesorius (1997). Lankė Lietuvos istorijos žinovų prof. H. Łowmiańskio proseminarą ir prof. J. Ochmańskio seminarą. Aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos istorikais, skaito paskaitas Vytauto Didžiojo universitete.

Tyrimų sritys ir veikalai

Tiria Vidurio rytų Europos šalių, daugiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos 15 a.–20 a. pirmos pusės, istoriją. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinė ir ekonominė istorija; lietuvių etnogenetinės legendos; tautiniai bei kalbiniai santykiai Lietuvoje ir Baltarusijoje; lietuvių ir lenkų santykiai; Lenkijos politinė mintis 19 a.–20 a. pirmoje pusėje.

Svarbiausi veikalai: Lenkų politinės minties Lietuvoje ir Baltarusijoje raida 1905–1922 metais (Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922 1983), Privačių valdų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje valstiečių prievolės XVI–XVII amžiuje (Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVII wieku 1991), Nuo Palemono iki Gedimino: ankstyvos modernios idėjos apie Lietuvos pradžią (Od Palemona do Giedymina: wczesnonowożytne wyobrażenia o początkach Litwy, 1 dalis, 2012).

Jan Jurkiewicz

Spaudai parengė: M. Valančiaus Namų užrašai (su A. Prašmantaite ir E. Ulčinaite, 2003), M. P. Römerio Dienoraštis: 1921 m. sausio 13‑oji–lapkričio 7‑oji (su R. Mikniu, 2012). Sudarė Lietuvos istorikų straipsnių lenkų kalba rinkinį Lituano‑Slavica Posnaniensia (su kitais, 8 tomas, 2001 ir 13 tomas, 2008).

L: Z. Kiaupa Janas Jurkiewiczius – Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys / Lietuvos istorijos metraštis d. 1 Vilnius 2001 (su lituanistinių darbų bibliografija).

1674

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką